HR-fellestjenester på plass

Nyhetportlet

Fasadebilde av bygg i Pilestredet

HR-fellestjenester på plass

Fra 3. mai tilbyr den nye seksjonen for HR-fellestjenester effektive tjenester for alle ansatte ved OsloMet.

Den nye seksjonen HR-fellestjenester som er opprettet i fellesadministrasjonen skal fra 3. mai levere tjenester til alle ansatte, som tidligere ble levert fra HR-seksjoner på fakultet og SPS. SVA blir ikke omfattet av denne endringen.

Seksjonen er opprettet for å ivareta tjenester innenfor personalforvaltning, og medarbeiderne jobber i kompetanseteam gruppert etter fagområder.

Alle ansatte skal nå ta kontakt med HR-fellestjenester ved behov når det gjelder:

  • Sykefravær
  • Arbeidstid
  • Ferie
  • Fratredelser og permisjoner
  • Pensjon og oppsigelse fra ansatt
  • Lærlinger
  • Internopplæring og digitale kurs (OsloMet-Akademiet)
  • HR-Henry og personalhåndboken

På sikt vil HR-fellestjenester også ivareta mottakstjenester for internasjonalt ansatte, masterdata, forlengelse av kontrakter for stipendiater, og arbeidsplaner.

– Vi har nådd en milepæl i utviklingsarbeidet når vi nå er i gang med våre fellestjenester. Dette er et svar på at organisasjonen stiller nye krav til HR-funksjonen, og jeg har tro på at den nye ordningen vil føre til bedre og mer effektive tjenester ut til enhetene, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Hvordan ta kontakt?

nettsidene til HR-fellestjenester kan du klikke deg inn på temaet du trenger hjelp til, og bruke kontaktskjemaet du finner der.

Skriv kort hva det gjelder, så blir du kontaktet av en HR-medarbeider.

Ny seksjonssjef

Inger Johanne Stantin Olafsen er nylig ansatt som seksjonssjef for HR-fellestjenester, og gleder seg til at den nye seksjonen kan starte sine tjenester.

– Jeg har hatt noen spennende uker med planlegging av den nye seksjonen sammen med veldig kompetente medarbeidere. Dette en ypperlig mulighet til å profesjonalisere manuelle prosesser og bidra til likhet, kompetanseheving og samarbeid på tvers av enheter, sier Stantin Olafsen.

Hun kommer fra stillingen som HR-sjef i Kulturrådet, og er utdannet kunsthistoriker og har også en master i innovasjon og ledelse.

– Jeg er veldig glad for muligheten til å være med på å skape nye arbeidsmåter og rutiner ved OsloMet, sier den nye seksjonssjefen.