Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bilde av bygning Fyrhuset ved OsloMet.

Hjemmearbeid i ny normalsituasjon

Ledelsen, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten ved OsloMet ønsker mer erfaring med hjemmearbeid i en ny normalsituasjon, før nye retningslinjer besluttes.

- OsloMet viderefører derfor denne våren prinsippene om at ansatte som hovedregel har kontoret i OsloMets lokaler som arbeidssted. Det kan gjøres avtale om hjemmearbeid med nærmeste leder, sier HR-direktør Geir Haugstveit.

Undersøkelse blant ledere

I mai/juni gjennomføres en undersøkelse ved OsloMet hvor ledere får spørsmål om deres erfaringer, utfordringer og ønsker, med hensyn retningslinjer for hjemmearbeid fremover.

Regjeringen ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nylig oppdatert forskrift om hjemmearbeid. Denne vil påvirke hvilke varige retningslinjer OsloMet må få på plass.

Utstyr til hjemmearbeid

Tilbud om utstyr til hjemmearbeid som har vært gjeldende under pandemien opprettholdes. Det betyr i praksis at medarbeidere ved behov kan få en ekstra skjerm og dockingstasjon, og ekstra kontorstol og hev/senk pult til hjemmearbeid.

Kjernetiden, som normalt pålegger ansatte å være på jobb mellom kl. 09.00 og 14.30, er opphevet fram til 30. juni. Dette betyr at ansatte fremdeles har fleksibilitet med tanke på når de er til stede på arbeidsplassen.