Studenter blir tryggere med Studievenn

Nyhetportlet

Økonomi og administrasjon-studentene Sander og Alina står i biblioteket på OsloMet og smiler til kamera.

Økonomi og administrasjon-studentene Sander og Alina har begge hatt og vært studievenn. Foto: Mina K. Abrahamsen

Studenter blir tryggere med Studievenn

Hver høst får studentene ved de tre største studieprogrammene på Handelshøyskolen tilbud om sin personlige studievenn. Det skal øke trivselen og tilhørigheten og motvirke frafall.

– Første semester dukker det alltid opp mange spørsmål som du kan spørre studievennen om i stedet for å gå rundt å lure, sier Sander Holte.

Han går siste år på bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen. Det første studieåret hadde han selv en studievenn som han spurte om alt fra hvor klasserommene var til hvordan hun hadde opplevd de ulike fagene. 

Trening i å starte en samtale

Som ny student i ny by syntes han at det var betryggende å ha en han kunne stille utenomfaglige spørsmål til. Derfor meldte han seg selv som studievenn på både andre- og tredjeåret på bachelorstudiet.

– Man får god trening i å starte en samtale og bli raskt kjent med andre. Jeg tror absolutt jeg kan få bruk for Studievenn-erfaringen i jobbsammenheng, sier Sander.

Tryggere studenter

Andreårsstudent Alina Iqbal hadde Sander som studievenn da hun startet på økonomi og administrasjon. I høst var hun studievenn selv for første gang.

– Jeg syntes ordningen var bra da jeg selv var førsteårsstudent. Derfor tenkte jeg «hvorfor ikke bli en del av den?», sier Alina.

Hun mener at Studievenn-konseptet fører til at de nye studentene på Handelshøyskolen blir raskere kjent med flere. I tillegg får de et nettverk på tvers av kullene.

– Studievenn-ordningen gjør studentene raskt tryggere på studiet. De slipper å starte studietilværelsen med å bekymre seg for spørsmål som viser seg egentlig ikke å være viktige, sier Alina.

Økt trivsel og tilhørighet

Universitetslektor Ellen Nygard er koordinator for Studievenn, eller «pott og panne», som hun selv kaller rollen sin. Hun var initiativtaker til ordningen som Handelshøyskolen lanserte for første gang høsten 2021. Inspirasjonen kom fra sykepleiestudiet, som startet en lignende ordning, Studentmentor, året før.

Målsettingen er å få fortgang i trivsel og tilhørighet på de store studiene. Det skal hindre frafall på grunn av mistrivsel.

Ellen Nygard smiler til kamera utenfor Pilestredet 35.Ellen Nygard er koordinator for Studievenn ved Handelshøyskolen. Foto: Mina K. Abrahamsen

Kontakt mellom studentene

Handelshøyskolen ansetter 12-14 studievenner hver høst. Studentene som velges ut, følger opp enten 30 eller 60 studenter hver mot henholdsvis 10 og 20 timers betaling i måneden.

Hovedkontakten mellom studievennen og den nye studenten skjer via telefonen. En gang i løpet av semesteret oppfordres studievennen, enten alene eller sammen med en annen studievenn, til å invitere alle sine studenter til et fysisk treff. 

Lederopplæring

Studievennene må delta på to opplæringsseminarer før ordningen starter skikkelig opp. Der diskuterer de ulike scenarier slik at studievennene skal bli trygge i rollen.

– Vi driver med en slags lederopplæring. Som studievenn får du erfaring med å håndtere og møte en gruppe mennesker du ikke har valgt selv, sier Ellen.

Hver måned, mens ordningen pågår, innkaller Ellen studievennene til en times statusmøte på Zoom. Her utveksler de erfaringer seg imellom og kan få råd og hjelp. 

Når Studievenn-perioden er over i desember, får alle som har vært studievenn en attest hvor Ellen stiller som referanse. Hun er blitt oppringt av flere arbeidsgivere.

– Studievenn-attesten har blitt «gullbrevet», smiler hun.

Mer enn en jobb

Ellen bruker en del tid på å koordinere Studievenn. Hun mener at det er en stor fordel at ordningen er godt forankret hos instituttleder. Hun understreker også viktigheten av at en faglig ansatt, som henne selv, holder tak i ordningen og brenner for den. 

– Du må være skikkelig glad i studenter, og du må oppleve at det er noe mer enn «nok en arbeidsoppgave». Det må komme innenfra, sier hun.

Hun tror at Handelshøyskolen treffer noe i tiden med Studievenn.

– Våre studenter er mer enn faglig brilliante. De er også medmennesker og kan bry seg på en god måte, sier Ellen.

Vil du vite mer om Studievenn?

Kontakt universitetslektor ved Handelshøyskolen, Ellen Nygard (oslomet.no).