Droppe til innhold

Nyheter

Håndbok for ledere under omstilling

Administrative ledere fra HiOA var samlet 11. desember for å jobbe videre med utformingen av en administrasjon for framtida. – Jeg ønsker at vi som ledere venner oss til å stille kontrollspørsmålet: «Må vi gjøre denne oppgaven?» sa rektor Curt Rice i sin innledning.

Håndbok for ledere under omstilling

«Håndbok for ledere» er et hjelpemiddel for ledere under omstillingsprosessen HiOA skal igjennom. 11. desember møttes ledere på HiOA for å komme videre i arbeidet med en administrasjon for framtida.

Beskriver prosessene rundt omstillingstiltak

Håndbok for ledere (pdf) er et hjelpemiddel til ledere i forbindelse med de omstillingstiltakene som er satt i verk fra 1. desember 2017. Her beskrives rutinene som skal følges i forbindelse med begrenset ansettelsesstopp og stillingsstopp.

- Håndboka sier noe om hva som forventes av personalledere og hvor man kan finne relevant informasjon om prosesser, verktøy og støtte, sier HR-direktør Haugstveit.

Skal videreutvikles

Innholdet i denne første versjon av Håndbok for ledere har også mye internrekruttering og mobilitet i fokus. Haugstveit ønsker at håndboka kan utvikles videre og komme i nye versjoner med mer nyttig informasjon til ledere.

- Dette er en første versjon av håndboka, og jeg håper at vi får tilbakemeldinger fra personalledere i organisasjonen slik at vi kan utvikle den videre til å svare på deres behov.

chatbot-portlet