Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Frister for årsslutt 2020 lønn og reiser

Frister for årsslutt 2020 lønn og reiser

Her finner du fristene for reiseregninger, utgiftsrefusjoner, timelister og annen variabel lønn for årsslutt 2020

Frister

  • Siste utbetaling av timelister, overtid, mertid, forskjøvet arbeidstid og andre utbetalinger til ansatte i 2020 er 11.12. Manuelle bilag må sendes til godkjenning innen 13.11, godtgjørelser (timelister, skattepliktige fordeler) må sendes i SAP-portalen/DFØ-appen innen 20.11. Godkjenner 2 må godkjenne saker i SAP-portalen innen torsdag 03.12 kl 20:00.
  • Siste utbetaling av sensur og honorarer i 2020 er 17.12. Bilagene må være kontert og sendt Seksjon lønn innen 09.12.
  • Absolutt siste reisekjøring/utgiftsrefusjon i 2020 gjennom SAP-portalen utbetales 21.12. Reiser og utgiftsrefusjoner må sendes til godkjenning i SAP-portalen innen onsdag 09.12. Alt som er godkjent etter denne fristen blir utbetalt i første reisekjøring i 2021.
  • Reiser og refusjoner med datoer i 2019 må sendes til godkjenning innen 07.12. Disse må være godkjent innen 13.12. Dette er siste reisekjøring for reiser/refusjoner med dato i 2019, alle reiser/refusjoner som sendes etter dette må dateres i 2020.

Spørsmål?

Spørsmål om variabel lønn sendes på epost til variabellonn@oslomet.no, spørsmål til reiseregninger sendes på epost til reiseregning@oslomet.no.

Reiseregninger og variabel lønn håndteres av felles tjenestekontor for lønn og du finner mer informasjon på nettsidene deres.