Droppe til innhold

Nyheter

Fra høgskolelektor til universitetslektor

Fra høgskolelektor til universitetslektor

Som følge av universitetsstatusen får OsloMets høgskolelektorer endret stillingskode og -tittel til universitetslektor. Endringen skjer i februar, og har ingen lønnsmessige eller andre konsekvenser.

Ansatte ved OsloMet med stillingskode1008 høgskolelektor vil få endret stillingskode og -tittel til 1009 universitetslektor. Dette har ingen lønnsmessige eller andre konsekvenser, stillingene ligger innenfor den samme lønnsrammen. 

Lokal lønnspolitikk vil endres i tråd med denne endringen, se https://ansatt.oslomet.no/lonnspolitikk - Vedlegg 1 Stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav -  og Vedlegg 3 - Lønnsplassering ved utlysning av stillinger.

Du får brev om endret stillingskode

Avdeling HR vil prøve å få gjennomført endringen samlet for alle våre høgskolelektorer i alle fagsystem i løpet av uke 6 og 7, og den enkelte ansatte vil motta et brev med informasjon om endringen i stillingskode og tittel. 

Når kan du begynne å bruke tittelen universitetslektor?

Den enkelte kan ta i bruk tittelen universitetslektor nå om de ønsker det, men du kan selvfølgelig også bruke høgskolelektortittelen til endringen er formelt gjennomført.

Fortsetter å hete høgskolelærer

For høgskolelærer finnes ikke en tilsvarende tittel, og vi må derfor beholde koden og tittelen for høgskolelærer for de av våre ansatte dette gjelder for.

Spørsmål?

Kontakt avdeling HR. 

Se også

Spørsmål og svar om overgangen til universitet. Denne oversikten er nå oppdatert med flere nye spørsmål og svar.

chatbot-portlet