Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Foto av Nina Waaler og Henrik Asheim i vandrehallen i Stortinget.

Fungerende OsloMet-rektor Nina Waaler møtte avtroppende statsråd Henrik Asheim i vandrehallen på Stortinget, og takket ham for samarbeidet.

Forventninger til neste regjering 

Statsbudsjettet 2022 inneholdt ingen store løft for høyere utdanning. – Positivt for OsloMet var satsing på barnevern, og noe reduksjon i effektiviseringskuttet, sier fungerende rektor, Nina Waaler.  

Avtroppende regjering la 12. oktober frem sitt statsbudsjett for 2022, og fungerende rektor Nina Waaler hadde ønsket seg en tydeligere satsing på høyere utdanning og forskning.

– Regjeringen har holdt seg på lik linje som fjorårets budsjett, og det står ikke helt i stil med at utdanning og forskning er grunnleggende for samfunnsutviklingen. Blant annet får vi ved OsloMet heller ikke i år sikret fullfinansiering av det femte året på lærerutdanningen, sier Waaler.

Tildelingen er noe høyere enn i fjor, men dekker fremdeles ikke kostnaden av ressursene som kreves for å drive lærerutdanning på masternivå.

Et positivt utslag for OsloMet i årets budsjett er regjeringens satsing på barnevern. Av de 300 nye studieplassene regjeringen gir til dette fagområdet, har OsloMet fått 60 plasser til sin masterutdanning.

– Det er positivt med en tydelig satsing på barns velferd, og at vi kan bidra med å utdanne flere kandidater for å møte behovet i praksisfeltet, sier Waaler.

Forventninger til neste regjering

Regjeringen opprettholder effektiviseringskuttet i 2022, men reduserer det ned til 0,5 %.

– Reduksjonen tar vi godt imot. Likevel har vi store forventninger til at den nye regjeringen fjerner effektiviseringskuttet i sin helhet, sier fungerende rektor.

OsloMet har allerede sendt sitt innspill til partiene som skal danne ny regjering, og er først og fremst opptatt av det er nødvendig med en gjennomgang av finansieringssystemet.

– Vi har spilt inn at det er på høy tid å sikre alle institusjonene like vilkår for å drive utdanning og forskning, og da tenker vi spesielt på finansieringssystemet for bygg og infrastruktur i sektoren, sier Nina Waaler.

Les innspillet her: Nødvendig med like vilkår for utdanning og forskning

Takket av Asheim

Rektor var til stede i vandrehallen under fremleggelsen av statsbudsjettet, og fikk der god anledning til å takke avtroppende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for samarbeidet.

– Vi har hatt god dialog med ministeren i hans periode, og opplevd engasjement og godt samarbeid, blant i forbindelse med opptak til høyere utdanning og ved studiestart, sier Waaler.