Fortsatt mulig å gi innspill

Nyhetportlet

Utsiktsbilde av OsloMet Pilestredet.

Fortsatt mulig å gi innspill

Arbeidet med å utvikle ny strategi for OsloMet går nå over i siste del av innspillsfasen.

29. mars var studenter og ansatte ved OsloMet invitert til innspillsmøte knyttet til arbeidet med ny strategi for OsloMet.

Fakulteter, sentre, fellesadministrasjonen og Studentparlamentet har i mars sendt inn innspill til hva som skal være OsloMets forpliktelser knyttet til fire samfunnsutfordringer. 

Innspillene til OsloMets forpliktelser kan du lese her. Mappen oppdateres – (SharePoint).

Har du kommentarer til innspillene som har kommet, eller andre innspill til ny strategi kan du gi dem her frem til 14. april (menti.com).

Benytt anledningen til å gi dine innspill!

Se også: Arbeid med ny strategi