Droppe til innhold

Nyheter

For lite til 5-årig lærerutdanning

For lite til 5-årig lærerutdanning

OsloMet-rektor Curt Rice er ikke fornøyd med tildelingen til lærerutdanningen i statsbudsjettet for 2021. – Utdanning på masternivå fører naturligvis til økte kostnader, sier Rice.

Regjeringen la 7. oktober frem statsbudsjettet for 2021, og rektor Curt Rice ved OsloMet er glad for at regjeringen følger opp løftet om at finansieringen av det femte året på grunnskolelærerutdanningen starter å komme fra 2021.

Likevel er Rice klar på at tildelingen til OsloMet er for liten i forhold til antall studenter universitetet nå har, og at en overgang til lærerutdanning på masternivå generelt krever betydelig økt finansiering.

– Jeg forventer at Stortinget kan rette opp tildelingen, slik at vi får finansiering som dekker en god utdanning for alle studentene vi faktisk har, sier rektor Curt Rice.

– I tillegg innebærer overgang til 5-årig grunnskolelærerutdanning med mastergrad betydelig økte kostnader per studieplass. Etter endringen i 2017 har OsloMet nesten doblet antallet masterstudenter, og det krever helt andre ressurser å undervise og veilede på masternivå.

– Videre stiller utdanning på masternivå mye strengere krav til kompetanse hos de ansatte, noe som har vært dyrt å få på plass, sier Rice.

Rektor mener også at det er på tide at regjeringen hever kategorien for grunnskolelærerutdanningen i finansieringssystemet for høyere utdanning.

– Vi har argumentert for kategoriheving lenge, og jeg er overrasket over at regjeringen ikke prioriterer dette.

– Det handler om å svare på det skrikende behovet samfunnet har for flere høyt kvalifiserte lærere til grunnskolen i årene fremover, slik at barna våre får den kvaliteten på skolegangen de fortjener, sier rektor Curt Rice.

Positiv satsing på forskning

I budsjettet setter regjeringen av 40,9 milliarder kroner til forskning og utvikling, og gir klarsignal for EU-programmet Horisont Europa. Pengene skal finansiere alt fra grønn innovasjon til forskning på kvinners helse.

– Jeg er glad for å se at regjeringen styrker budsjettet til forskning. Vi er midt inne i verdens største helsekrise, og universiteter og høgskoler bidrar både gjennom utdanning av kvalifisert helsepersonell og gjennom utvikling av kunnskap, sier rektor Curt Rice.

Ikke midler til andre satsingsprosjekter

I sine innspill til statsbudsjettet 2021 ba OsloMet også om ekstra midler til satsing på tegnspråkutdanningen som en del av det nasjonale tegnspråkløftet, og til et nytt tverrfaglig senter for intelligent helse som skal møte de økte behovene i helse- og omsorgssektoren.

– Vi skulle gjerne ha fått midler til de andre satsingsprosjektene våre. For eksempel er rettighetene til tegnspråkbrukere forsterket, noe som innebærer et akutt behov for flere tegnspråktolker i ulike offentlige tjenester. OsloMet er parat med sterke fagmiljøer og utdanninger som bidrar til å heve kompetansen på tegnspråk i samfunnet, sier Curt Rice.

chatbot-portlet