Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Med fokus på EVU

Med fokus på EVU

Prosjektet EVU under Den gode studentopplevelsen har i 2020 jobbet med å opprette en støttefunksjon for fagmiljøene i utviklingen og organisering av EVU-tilbud.

Dette inkluderer en felles prosessmodell som skal gjøre veien enklere fra ide, via utvikling til gjennomføring og salg av tilbud ut i markedet. 15.desember skal i tillegg nettsiden som samler tilbudene på EVU på OsloMet lanseres.

Prosjektet EVU ble igangsatt i mars 2020 da prosjektleder Frode Andersen startet. Etter hvert har det kommer til ressurser fra fakultetene og en nyansatt digital markedsfører kom i oktober. EVU er en strategisk satsning ved OsloMet. Flere delprosjekter er godt i gang og leverer resultater.

- Målsetningen nå er å få flest mulig av prosjektene som nå ligger under Den gode studentopplevelsen over i linja og inn i ordinær drift. Det har vært bra med et økt fokus under satsningen, men markedsføring og støttefunksjonene hører hjemme i linja og skal over dit i desember 2021, sier prosjektleder Frode Andersen.

EVU på nett

15. desember lanseres landingssiden for EVU på oslomet.no. Dette blir et sted å lede folk til, med god oversikt over EVU-tilbudene ved OsloMet. Nå har prosjektet kartlagt kundereisen, dvs. hva skjer hos folk før de klikker seg inn til våre nettsider, hva søker de på og hvor finner de ting. Alt dette har ligget til grunn for arbeidet med den nye landingssiden. Nyhetsbrev fungerer godt når det er relevant, i tillegg til annonser på Facebook og LinkedIn. Parallelt jobber prosjektet med selve presentasjonen av innholdet i EVU-kursene. Sammen vil dette gi koordinert et løft til EVU ved OsloMet og et samlet tilbud ut til våre potensielle kunder. Men det viktigste er selvsagt hva Oslomet kan tilby.

Klar tale fra prosjektleder

Flere av fakultetene viser nå en sterk vilje til å igangsette kortere EVU-kurs og digitalisere kursene de nå tilbyr. Til søknadsfristen 1.november kom det 9 søknader om digitalisering av EVU-kurs til Den gode studentopplevelsen. Prosjektleder Frode Andersen understreker:

  • EVU må generere inntekter til OsloMet! Vi skal være bevisst at dette er noe OsloMet må tjene penger på. Hensikten med prosjektet er å gi støtte til fagmiljøene når de skal utvikle kurs, at rammeverket er på plass slik at disse prosessene går smidig og at vi fort kan igangsette kurs som markedet har behov for. Tilbud utviklet i samarbeid med arbeidsliv og praksisfelt er nøkkelen.  Videre forbereder vi oss på at finansieringsordningene med stor sannsynlighet vil endre seg for området. Adgang til å levere grunnutdanninger mot betaling til viderutdanningsstudenter og en finansieringsordning som gir bedre uttelling for korte emner hadde vært ønskelig. Uansett hva som kommer så må vi må rigge oss for en kommersialisering. Dette er grunnpilarene i EVU.
  • Kurs som gir umiddelbar kompetanse. Vi må i tillegg til det tilbudet vi har i dag bygge opp en portefølje av emner på mindre enn 5 studiepoeng. Dette skal vi nå teste ut på fagmiljø som har søkt midler gjennom Den gode studentopplevelsen. Det er i tillegg viktig at vi ser på tvers av hele OsloMet om emner kan utfylle hverandre. Bransjene og bedriftene vi er i kontakt med og leverer kurs til skal være trygge på at studentene får en kompetanse de kan ta i bruk med en gang.
  • Vi må samarbeide og tenke internasjonalt. Målet er at vi bygger opp EVU-økologien på våre eide flater. Vi må ha kontroll på distribusjonskanalene og vi må eie produksjonslinja. Dette betyr ikke at vi ikke skal samarbeide med andre, vi skal levere på demokratisering av kunnskap, samarbeid og deling i sektoren. Men vi må se lenger og strekke oss litt til. Prosjektet samarbeider med flere fagmiljø for å utvikle emner på engelsk for å blant annet nå ut internasjonalt. Selv om rammebetingelsene er nasjonale, betyr ikke det at vi ikke skal benchmarke det vi gjør mot det som skjer ute.