Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Flere kan komme tilbake

Flere kan komme tilbake

Flere studenter får komme tilbake, og flere ansatte kan komme tilbake når det er nødvendig for arbeidet. Skal du til kontoret, må du ta e-læring i smittevern.

Saken er oppdatert 8. mai kl 13:00:

Regjeringen åpner nå for at flere studenter kommer tilbake til studiestedene fra 11. mai, og dermed blir det også nødvendig at noen flere ansatte jobber fra arbeidsplassen på studiestedene.

Det kan også være andre hensyn som gjør at det er nødvendig å arbeide fra arbeidsstedet. Om du trenger å være på kontoret på studiestedet for å utføre arbeidet ditt, avklarer du dette med din nærmeste leder.

Alle ansattes adgangskort åpnes fra 11. mai. Du må bruke kode.

Ledere skal ta hensyn til at ansatte som ikke kan utføre arbeidet utenfor campus, kan jobbe på campus.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne opp for at enda flere studenter og ansatte som har behov for det, kan komme tilbake på arbeidsplassene sine før semesterslutt, sier rektor Curt Rice.

– Jeg har stor tiltro til at hver enkelt tar ansvar for å følge smittevernreglene, slik at den gradvise gjenåpningen av universitetet går bra, sier han.

Arbeid hjemmefra er hovedregelen

Det er fremdeles et mål at færrest mulig personer skal oppholde seg på campus, og arbeid hjemmefra skal fortsatt være hovedregelen.

Er du avhengig av å ta kollektivtransport til arbeidet, er det en vesentlig grunn til å fortsette med hjemmekontor.

Det er også viktig at både ansatte og ledere som skal vurdere om ansatte skal komme tilbake, tar spesielt hensyn til ansatte som er i risikogrupper.

Forutsetningen for all tilgang til campus er at OsloMet og alle ansatte overholder smitteverntiltak.

Fysiske eller digitale møter?

Møter og samlinger skal så langt som mulig avholdes digitalt. Møter som kan overholde til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern, kan avholdes med opptil 20 personer. Avklar samlinger med nærmeste leder.

Obligatorisk e-læring før du kommer tilbake

Før du kommer tilbake til arbeidsplassen på studiestedet, er det obligatorisk å gjennomføre et 5-minutters nettkurs i smittevernreglene for OsloMet.

  1. Logg deg inn med Feide (vanlig OsloMet-bruker) på Difis plattform først og godkjenn vilkår.
  2. Deretter kan du bruke denne lenken for å komme direkte til kurset.

Ledere skal følge opp at medarbeidere har gjennomført smittevernsopplæringen.

På campus skal våre generelle smittevernregler følges. Alle har et personlig ansvar for å følge opp disse.

Les instruks vedtatt av beredskapsledelsen 8. mai 2020 (pdf)