Får endelig undervise yrkessjåfører

Nyhetportlet

Nærbilde av hendene til en bussjåfør som kjører

Får endelig undervise yrkessjåfører

Fra høsten 2024 får yrkesfaglærerstudenter ved OsloMet mulighet til å ha pedagogisk praksis ved yrkessjåførlinja på videregående skole, også i individuell kjøretrening.

Det er stor mangel på yrkessjåfører i Norge. Samtidig har de yrkesfaglige linjene i videregående skole som underviser i yrkessjåførfaget behov for flere kvalifiserte lærere. 

Inntil nå har imidlertid ikke yrkesfaglærere kunnet undervise i individuell kjøretrening for elever på tredje år i videregående skole.

– Erfarne yrkessjåfører med fagbrev er de som er best egnet til å lære yrket videre. Vi er derfor veldig glade for å nå kunne tilby pedagogisk praksis ved yrkessjåførlinjer til våre studenter, sier studieleder Hege Anita Danielsen.

Femårig pilotprosjekt ved OsloMet

Grunnen til at dette nå blir en mulighet, er at yrkesfaglærerutdanningen ved OsloMet (oslomet.no) har fått godkjenning fra Statens vegvesen for å kunne gjennomføre et femårig pilotprosjekt.

Norge har 11 videregående skoler spredt over store deler av landet som er landslinjer for yrkessjåførfaget. At de er landslinjer, innebærer at de har utdanningstilbud i yrkessjåførfaget (Vg3) som elever over hele landet kan søke på. Se oversikt over hvilke videregående skoler dette er på nettsidene til Utdanningsdirektoratet (udir.no).

Etter dagens regelverk er det kun trafikklærere med tilleggsutdanning som har lov til å undervise elever i videregående skole i individuell kjøretrening. Dette selv om alle yrkesfaglærere i utgangspunktet blir utdannet til å kunne undervise på ungdomsskolen og videregående skole fra 8. til 13. trinn.

I det nye pilotprosjektet gjøres det midlertidige unntak i noen av bestemmelsene i trafikkopplæringsforskriften og yrkessjåførforskriften som gjør at yrkesfaglærerstudenter ved OsloMet kan undervise i individuell kjøretrening i sin pedagogiske praksis. Dette vil være et tilbud til studenter ved studieretning teknologi og industrifag som har fagbrev som yrkessjåfør. Disse kan undervise på landslinjene for yrkessjåfører i det tidsrommet pilotprosjektet pågår. 

Håper på permanent løsning

Statens vegvesen har signalisert at de i løpet av pilotprosjektperioden vil se på regelverket slik at yrkesfaglærere kan undervise på landslinjene på lik linje med trafikklærere i tunge klasser. 

– Med en permanent endring i trafikkopplæringsforskriften og yrkessjåførforskriften vil fremtidige yrkesfaglærere kunne stå for all undervisning på landslinjene for yrkessjåfører. Det vil være et viktig bidrag til å kunne skaffe Norge flere sårt tiltrengte yrkessjåfører i årene som kommer, sier Danielsen.

Kontakt