Enighet om ny publiseringsavtale med Wiley

Nyhetportlet

Enighet om ny publiseringsavtale med Wiley

Enighet om ny publiseringsavtale med Wiley

Per 28. april meddeler Sikt at en ny avtale med Wiley endelig er på plass.

Reforhandlingene av en ny publiser- og les-avtale med Wiley for 2023 har pågått siden i fjor høst. Den 9. desember varslet Sikt at forhandlingene fortsatt ikke hadde endt med enighet. Per 28. april er nå alle publiseringsavtalene OsloMet har med de største forlagene fornyet for 2023.

På vegne av UH-sektoren forhandler Sikt med de største forlagene om publiseringsavtaler for Open Access-publisering i forlagenes hybridtidsskrift.

Per 28. april meddeler Sikt at en ny avtale med Wiley endelig er på plass. Avtalen løper ut desember 2023, og OsloMet vil slutte seg til denne. I tidligere avtaler har et vilkår i Wiley-avtalene bestått av en årlig artikkelkvote, som UH-institusjonene har delt mellom seg. Nytt i avtalen for 2023, er at denne kvoten bortfaller. Det betyr at ansatte kan publisere Open Access i forlagets hybridtidsskrift i hele avtaleperioden. 

Avtalen inkluderer også en opsjon om at institusjonene kan inngå en egen avtale for gulltidsskrifter. OsloMet kommer til å slutte seg til denne avtalen, noe som gjør at også kostnadene for publisering i rene Open Access tidsskrifter dekkes.

Avtalevilkår og tittellister for publisering vil bli publisert på OsloMets nettside om Open Access publiseringsavtaler så fort Universitetsbiblioteket har fått detaljene oversendt fra Sikt.