Doktorer kreert ved OsloMet 

Nyhetportlet

Foto av doktorandene sammen med ledelsen, stående i en trapp på campus.

Bildetekst: Nyslåtte doktorer etter kreeringsseremonien sammen med ledelsen ved OsloMet. (Foto: Kaya Tonn, OsloMet)

Doktorer kreert ved OsloMet 

39 nye doktorer ble hedret under kreeringsseremonien ved OsloMet 5. juni. 

Den høytidelige seremonien ble arrangert for alle som har fått sin doktorgrad og dermed har gjennomført forskerutdanning ved universitetet det siste året.

Treffer samfunnet bredt

Rektor Christen Krogh ledet seremonien, og gratulerte i sin hovedtale de nye doktorene for innsatsen med å tilføre samfunnet ny kunnskap.

– OsloMets utdanninger og forskning treffer hele samfunnet, med utvikling av kunnskap til gode for både velferd og næringsrettet verdiskaping. Deres doktorgrader representerer dette viktige bidraget, sa rektor til de nyslåtte doktorene.

Krogh anerkjente arbeidet som ligger bak å nå opp til doktorgrad, og takket i tillegg både veiledere og doktorandenes nærmeste som har vært støttespillere.

– En doktorgrad er det høyeste nivået av formell utdanning vi har i Norge, og dere skal være stolt av å ha gjennomført hele løpet. Nå står dere på egne ben, i en lang akademisk og institusjonell tradisjon, sa Krogh, og ønsket alle doktorene lykke til videre i karrieren.

39 nye doktorer

Det er til sammen 39 kandidater som har gjennomført doktorgradsutdanning ved OsloMet det siste året.

Fra Senter for profesjonsstudier:

 • Anniken Fleisje disputerte 8. desember 2023 med avhandlingen «Doctors pushing patients: Communicative paternalism and not-so-shared decision-making» 
 • Tea Dyred Pedersen disputerte 13. oktober 2023 med avhandlingen «Making mobility meaningful: A study of policy and practices of international student mobility in Norwegian teacher education»

Fra Fakultet for helsevitenskap:

Atferdsanalyse:

 • Anders Dechsling disputerte 11. april 2024 med avhandlingen «Virtual reality and autism: Process preparations enabling future research and intervention practices»

Helsevitenskap:

 • Line Birgitte Aasen disputerte 13. november 2023 med avhandlingen «The significance of working in partnership for nursing collaboration and competence building in hospital-at-home for children: A qualitative study» 
 • Joshua Burton disputerte 12. juni 2023 med avhandlingen «Testicular Germ Cell Tumour – RNA Biomarkers and Genetic Networks Related to Development» 
 • Lise Christine Gaudernack disputerte 1. desember 2023 med avhandlingen «Prolonged labor among first time mothers – birth experience and interventions aiming at shorter labor duration» 
 • Silje Helen Krabbe disputerte 4. mars 2024 med avhandlingen «The long, arduous road to recovery: an exploration of the experiences of young Norwegian women falling ill with ME/CFS during childhood and adolescence» 
 • Daniel Høgli Major disputerte 2. juni 2023 med avhandlingen «Self-managed exercises for patients with shoulder pain: Components to address in a trial» 
 • Anurajee Rasalingam disputerte 13. desember 2023 med avhandlingen «Emerging adults living with long-term health challenges»  
 • Tarjei Langseth Rysstad disputerte 6. mars 2023 med avhandlingen «Work disability and prognosis: Investigating sickness absence trajectories and prediction in workers on sick leave due to musculoskeletal disorders» 
 • Vibeke Bull Sellevold disputerte 1. mars 2024 med avhandlingen “Exploring persistent postsurgical pain from the patient’s perspective 5 years after total knee arthroplasty: A mixed-methods study»
 • Alice Shwe disputerte 10. november 2023 med avhandlingen «Characterization of differentially expressed miRNAs and their predicted target transcripts associated with smoltification and seawater adaptation in Atlantic salmon» 
 • Ørjan Nesse Vigdal disputerte 24. november 2023 med avhandlingen «Back pain in older adults: Investigating characteristics and prognosis» 
 • Nina Bjerketveit Ødegaard disputerte 31. januar 2024 med avhandlingen «Digital undervisning i fysioterapeututdanning: Effekter, undervisernes holdninger og studentenes læringspraksis» 
 • Linda Thøring Øverberg disputerte 11. mai 2023 med avhandlingen «Exercise-induced brain plasticity – potential roles of lactate receptor HCA1 in neurogenesis and mood regulation, and neurotrophic factors in stroke»

Fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier:

Utdanningsvitenskap for lærerutdanning:

 • Mette Birgitte Helleve disputerte 15. september 2023 med avhandlingen «Lærerstudenters emosjonelle erfaringer som pedagogisk fenomen»  
 • Sigrun Holmedal disputerte 30. juni 2023 med avhandlingen «Å ivareta skolens doble samfunnsoppdrag - En utforskende studie av matematikkundervisning i nivådelte grupper»  
 • Rønnaug Haugland Lyckander disputerte 2. juni 2023 med avhandlingen «Profesjonskvalifisering av yrkesfaglærere: En surveystudie av yrkesfaglæreres oppfatninger om profesjonell kompetanse knyttet til deltakelse i lærerutdanning for yrkesfag»  
 • Siw Helen Martinsen Watz disputerte 1. september 2023 med avhandlingen «Helsefagarbeidere for fremtiden – Utvikling av ferdigheter i et praksisfelt preget av travelhet og emosjonelt arbeid»

Fra Fakultet for samfunnsvitenskap:

Bibliotek og informasjonsvitenskap:

 • Natalia Bermúdez Qvortrup disputerte 29. september 2023 med avhandlingen «In search of the disappeared: The information practices of families of disappeared persons in Colombia»

Samfunnsvitenskap:

 • Jannike Gottschalk Ballo disputerte 12. juni 2023 med avhandlingen «Labour market participation of young disabled people in Norway – A study of gendered, structural, and persistent inequality»  
 • Krisztina Gyüre disputerte 11. desember 2023 med avhandlingen «Oppfølging med en familiekoordinator – et bedre alternativ til dagens praksis?»  
 • Line Elise Holmboe disputerte 25. april 2024 med avhandlingen «Litteraturpolitikk i praksis - Forleggeren og statens innkjøpsordning for ny norsk litteratur»
 • Mari Serine Kannelønning disputerte 12. januar 2024 med avhandlingen «'How will it hit us?' Introducing artificial intelligence (AI) in the Norwegian healthcare services: Three modes of actor mobilisation»

Sosialt arbeid og sosialpolitikk:

 • Lotte Cathrin Andersen disputerte 14. juni 2023 med avhandlingen «Mellomromsarbeid på barnehus – Om situasjonelt og kunnskapsbasert sosialt arbeid og forutsetninger for å utøve slikt arbeid i praksis»     
 • Minela Kvakic disputerte 4. april 2024 med avhandlingen “Digitalization in child welfare services: How child welfare professionals' digital and social media practices change their frontline work” 
 • Marianne Buen Sommerfeldt disputerte 23. mai 2023 med avhandlingen ««Mer enn bare en jobb» Relasjoner mellom ungdom og ansatte innenfor barneverninstitusjonen som kontekst»  

Fra Fakultet for teknologi, kunst og design:

Ingeniørvitenskap:

 • Azza Hassan Mohamad Ahmed disputerte 31. mai 2023 med avhandlingen «Control Principles for Autonomous Communication Networks»    
 • Chiara Cappelletti disputerte 6. september 2023 med avhandlingen «A study of Parkinson’s disease and multiple sclerosis omics data to identify molecular disease mechanisms»    
 • Bruno Dzogovic disputerte 6. juni 2023 med avhandlingen «Customizable Network Slicing for 5G”
 • Jan Marius Evang disputerte 29. april 2024 med avhandlingen « Resilient Networks for Critical Services»    
 • Bernardo Flores disputerte 7. juni 2023 med avhandlingen «Cellular Internet of Things Security»    
 • Hafiz Wajahat Hassan disputerte 29. august 2023 med avhandlingen «In vivo monitoring of tissue oxygenation in response to a Mg-based biodegradable implant     using NIR spectroscopy»    
 • Haroon Khan disputerte 8. september 2023 med avhandlingen “Exploring Human Gait and Balance using Functional Near- Infrared Spectroscopy (fNIRS)»    
 • Bineeth Kuriakose disputerte 13. oktober 2023 med avhandlingen «Smartphone-based Navigation Assistant using AI for People with Visual Impairments: Connecting User Needs with Technological Furtherance»    
 • Andres Felipe Ocampo Palacio disputerte 19. april 2024 med avhandlingen “On the realization of Cloud-RAN on Mobile Edge Computing for 5G and beyond generations of mobile systems"
 • Marie Roald disputerte 4. september 2023 med avhandlingen «Understanding the Dynamics of Complex Systems Through Time-Evolving Data Mining»    
 • Carla Schenker disputerte 1. desember 2023 med avhandlingen «A Flexible Framework for Data Fusion Based on Coupled Matrix and Tensor Factorizations for Interpretable Pattern Discovery»    
 • Amirhosein Shabani disputerte 8. september 2023 med avhandlingen «Vulnerability Assessment of Existing Buildings and Structures»