Droppe til innhold

Nyheter

Direktør for virksomhetsstyring tilsatt

Direktør for virksomhetsstyring tilsatt

Styret tilsatte 9. mars Tore Hansen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved HiOA.

Tore Hansen har fungert i stillingen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV) siden 1. januar 2016, og har hatt det øverste ansvaret for fagområdene HMS, HR, kommunikasjon og økonomi.

 

- Jeg har mange dyktige kolleger i avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring, og sammen tror jeg vi kan bidra til å utvikle organisasjonen vår ytterligere i tiden som kommer, sier Tore Hansen.

 

Hansen ble ansatt som seksjonssjef i avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved HiOA i mars 2013, og ble i mai 2015 fungerende avdelingsdirektør i samme avdeling. Fra januar 2016 har han fungert i stillingen som ORV-direktør, da Tone Irene Sandahl som skulle begynne i stillingen dessverre ble alvorlig syk og gikk bort i september samme år.  

 

Hansen har ved HiOA jobbet med målstyring, budsjett- og resultatansvar. Han har også erfaring med ledelse av strategi- og utviklingsprosjekter, både fra tiden ved HiOA, og fra tidligere arbeid som partner i kommunikasjonsbyrået Agendum. Han har også bakgrunn som politisk rådgiver på Stortinget, og som kommunikasjonsrådgiver i ulike stillinger.

 

- Jeg setter stor pris på den tilliten som er vist meg, og gleder meg til å ta fatt på denne jobben på permanent basis. Jeg mener HiOA har unike muligheter til å fylle en helt sentral rolle i et utdannings- og forskningslandskap i rask endring, sier Hansen.

 

Relevant kompetanse

 

Stillingen som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ble opprettet etter omorganiseringen i 2015, og inngår i rektors ledergruppe sammen med direktør for digitalisering og infrastruktur, leder for Studentparlamentet, dekaner, senterledere og prorektorene.

 

- Jeg er veldig glad for at Tore Hansen kommer inn som fast tilsatt direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved HiOA, sier rektor Curt Rice .


- Hansen har tung erfaring med å navigere i det nasjonale politiske landskapet, han har god kunnskap om og forståelse av UH-sektorens utvikling i Norge i dag, og han har erfaring fra flere av områdene i porteføljen til ORV-direktøren. Dette er jeg meget sikker på vil komme HiOA til gode i årene fremover, og jeg gleder meg til et tett samarbeid med Hansen, sier Rice.

 

chatbot-portlet