Droppe til innhold

Nyheter

Studiestart: - Ser på hybride løsninger

Studiestart: - Ser på hybride løsninger

Studiestart må planlegges, men hva planlegger vi for? - Vi ser bl.a. på «hybride rom» – med studenter fysisk i klasserommet og studenter som sitter hjemme samtidig, sier prorektor Nina Waaler.

Vi er i gang med å planlegge studiestarten for nye studenter til høsten, og etter 19. mai vil det bli tatt flere beslutninger om hvordan høstsemesteret skal gjennomføres. 

- Mye er fortsatt usikkert, men slik situasjonen ser ut nå er det sannsynlig at vi vil lande på en løsning som kombinerer digital undervisning med undervisning i mindre grupper på campus. Vi ser blant annet på muligheten for å opprette flere «hybride rom», der vi kan undervise studenter som er fysisk tilstede i klasserommet og studenter som sitter hjemme samtidig, sier prorektor Nina Waaler.

Vurderingene av hvor åpne studiestedene våre vil være for studenter til høsten, og hvor mye som blir digitalt, oppdateres fortløpende etter føringene vi får fra norske myndigheter. I rektors ledermøte 19. mai vil det besluttes hva fakultetene kan forholde seg til. 

Viktig for nye studenter med et sosialt nettverk og inkludering i faglige miljøer

- Vi vet fra flere undersøkelser at en god studiestart og det å komme inn i et godt faglig og sosialt miljø er avgjørende for å fortsette på studiet og fullføre utdanningen. I den uvanlige semesterstarten vi nå har foran oss, håper jeg derfor alle vil være ekstra oppmerksomme på å ivareta og inkludere studentene, sier Waaler.

Uavhengig av hvor mye digital undervisning det blir, er det viktig for nye studenter at de får et sosialt nettverk og at de inkluderes i faglige miljøer helt fra starten.

Digitale arrangementer og fadderordning i mindre grupper

  • De store arrangementene i studiestart som velkomstseremoni og konsert på Chateau Neuf gjennomføres ikke som tidligere og det blir digitale alternativer der det er hensiktsmessig.
  • Det planlegges for digital gjennomføring av flere arrangementer og aktiviteter, kombinert med tilrettelegging for aktiviteter i mindre grupper der det er mulig. Dette gjelder for eksempel Foreningsdagen.
  • Fadderordningen er den delen av studiestart i 2020 som kan være en av studentenes få muligheter for sosialt samvær. Det er derfor viktig å satse på dette i år og fortsette planleggingen. Fadderordningen gjennomføres i grupper med størrelse i henhold til smitteråd, og med tilpasset aktivitetsnivå. Opplæring av faddere gjennomføres digitalt eller i mindre grupper.

Kommunikasjon med nye studenter

Kommunikasjon med nye studenter blir viktigere enn noen gang før. God informasjon er viktig for å hindre frafall.

Kommunikasjon med studenter er alle enheters ansvar, og i «Nettverket for kommunikasjon med nye studenter» skal det avholdes ekstra møter før sommeren for å sørge for at informasjonen blir riktig. Nettverket er åpent for alle som jobber med kommunikasjon med nye studenter. Meld deg gjerne på.

Oppmøteregistrering, timeplan og rom, pensumlister  

OsloMet arbeider med en plan for gjennomføringen av høstsemesteret, og har ikke tatt en endelig beslutning om hvordan undervisningen vil foregå. Mye er fortsatt usikkert, men en sannsynlig løsning kan bli en kombinasjon av digital undervisning og undervisning i mindre grupper på campus.

Oppmøteregistering

Det er ønskelig at all oppmøteregistering foregår digitalt. Det arbeides for å finne den beste løsningen. Mer informasjon om dette kommer.

Timeplan og rom

Timeplanen for høstsemesteret er lagt, men her kan det være vi må tenke nytt og trolig også legge timeplanen på nytt for å ta høyde for en ny undervisningssituasjon høsten 2020. Arbeidet med dette er satt i gang, men ikke ferdigstilt.

Pensumlister

I en situasjon der studentene kanskje er mindre til stede på campus blir det avgjørende at alle har tilgang til pensumlister digitalt.

Huskeliste for ansatte før studiestart

Digital undervisning og læringsmiljø

Digital undervisning

Det er viktig at de som underviser fortsetter å ha god tilgang til kurs og brukerstøtte for å drive digital undervisning. DIGIN har satt i gang en rekke tiltak som vil fortsette utover våren som blant annet setter fokus på faglig-sosial tilhørighet.

 DIGIN har kurs om undervisning som er nettbasert

Læringsmiljø og foreningsaktiviteter

En rekke av de planlagte aktivitetene og tiltakene rundt semesterstart vil trolig måtte gjennomføres digitalt. Dette inkluderer sosiale aktiviteter, karriere- og veiledningsaktiviteter, foreningsaktivitet, studentprestens tjenester osv.

Også ved begrensede studentgrupper vil vi finne frem til løsninger som på best mulig måte kan ivareta en god semesterstart og et godt læringsmiljø for studentene. Vi har tett dialog og jevnlige møter med SiO, som også jobber med å utvikle sine tilbud i tråd med de føringer som er nødvendige sett i lys av koronarestriksjoner.

chatbot-portlet