Droppe til innhold

Nyheter

Curt Rice åpnet Forskertalentprogrammet

Curt Rice åpnet Forskertalentprogrammet

Fem fremragende akademikere fra OsloMet ble presentert på den første samlingen i Forskertalentprogrammet.

OsloMet har satt i gang et karriereprogram for lovende forskere i etableringsfasen, og 20. juni 2019 ble første samling avholdt. Etter at rektor Curt Rice hadde ønsket velkommen, ble deltakerne - fem av våre fremste forskertalenter på OsloMet – presentert:

  • Dawit Shawel Abebe fra Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid (forskningsgruppen "Psykisk helsearbeid")
  • Tirill Medin fra Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid
  • Ann Kristin Bjørnnes fra Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid, forskningsgruppen "Livskvalitet"
  • Miriam Sinkerud Johnson fra Institutt for atferdsvitenskap
  • Tone Dahl-Michelsen fra institutt for Fysioterapi (forskningsgruppen "(Re)habilitation - individ – tjenester og samfunn")

- Fantastisk mulighet

Gjennom ett år nå vil kandidatene ha forskningen i fokus, og de fem forskerne uttrykte høye forventninger.

En av dem er Ann Kristin Bjørnnes.

- OsloMets Forskertalentprogram vil gi meg muligheter til å møte dedikerte, fremragende mentorer. Programmet vil gi muligheter for instruksjon, profesjonell sosialisering og karrierenettverk. Jeg forventer å lære mer om typiske utfordringer og med strategier for å overvinne dem, sier hun.

- Fordelen med dette programmet er at det er spesielt utviklet for forskere på et tidlig stadium av karrieren, sier Tirill Medin.

- Jeg tror dette programmet gir en fantastisk mulighet til å bruke tid og krefter for å styrke internasjonale nettverk og andre ferdigheter, sier Tone Dahl-Michelsen.

Hva er Forskertalentprogrammet?

Forskertalentprogrammet (les programmets blogg) skal legge til rette for å kvalifisere noen av våre fremste forskningstalenter for en internasjonalt ledende forskningskarriere. Programmet er foreløpig i pilotfasen ved Fakultet for helsevitenskap, men målet er at programmet åpne for forskere fra hele universitetet. Programmet vil bistå kandidatene med å utvikle individuelle langsiktige karriereplaner og konkurransedyktige søknader om ekstern forskningsfinansiering. Videre vil kandidatene i programmet utvikle kunnskap og ferdigheter innen forskningsformidling, forskningsetikk, samt bidra med å utvikle OsloMet sine forskningsmiljøer. Forskertalentprogrammet er utviklet av Fakultetet for helsevitenskap, OsloMet-akademiet og FoU-avdelingen i fellesadministrasjonen.

chatbot-portlet