Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Illustrasjon av voksne og barn i lek.

Bli studentveileder i INTERACT!

Er du vitenskapelig ansatt, og kan tenke deg å veilede studenter i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget INTERACT? Flere veiledere trengs til seminarer fra 3. – 6. januar!

INTERACT-prosjektet har ansvar for et heldigitalt tverrprofesjonelt undervisningopplegg for studentene på profesjonsutdanningene ved OsloMet. Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse i å samarbeide om hjelp og støtte til barn, unge og familiene deres.

Flere veiledere trengs til undervisningsseminarene mellom 3. og 6. januar. Alle vitenskapelig ansatte er velkommen til å melde seg!

Les mer om INTERACT.

Dette er seminarene som skal gjennomføres: 

  • INTER1100 Den samme ungen – ulike arenaer 3. og 4. januar (studenter i 1. studieår)
  • INTER1200 Kommunikasjon med barn og unge 5. og 6.  januar (studenter i 2. studieår)
  • INTER1300 Tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge 4. og 5. januar (studenter i 3. studieår)

Veiledningen foregår på Zoom mellom kl. 09.00 og 15.15.

Oppgaven går ut på å veilede tverrprofesjonelle studentgrupper mens de jobber med undervisningsopplegget som ligger i Canvas-emner. 

Det beregnes ca. én time veiledning per studentgruppe. Hver veileder godtgjøres for to timer per gruppe, som da inkluderer forberedelsestid.

Meld deg på 

Høres dette interessant ut, så skriv hvilke dager og tidsrom på dagen du kan veilede, og send på e-post til Torhild Skotheim eller Ellen Merethe Magnus.

Vi har laget en enkel veilederguide, og vil også holde Zoom-møter om gjennomføringen av veiledningen 29. og 30. november.