Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Bli en bedre møtedeltaker

Vi kan lære å bli bedre møtedeltakere og møteledere. Kom på Henning Bangs kurs 8. februar.

Bli en bedre møtedeltaker

Er du god i møter, og vet du når et møte er helt unødvendig? 40 prosent av møtene våre er bortkastet tid. Lær å unngå feilene av eksperten på god møtekultur – påmeldingsfrist 7. februar.

Studier i Norge viser at ledere mener at 40% av den tiden som brukes i møter er bortkastet tid fordi møtene er dårlige.

8. februar kan du lære hvordan du unngår nettopp det, fra Henning Bang som er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på UiO og en Norges fremste forskere og foredragsholdere på temaet.

Dårlige møter er lett å gjøre noe med

Ifølge Bang er det lett å gjøre noe med dårlige møter. Utfordringene ligger nemlig ikke i relasjonene mellom møtedeltakerne. Forbedringspotensialet ligger aller mest i møtestrukturen og hvordan man jobber med sakene.

Spør deg selv om vi i det hele tatt trenger et møte. Hvis svaret er ja, har Bang noen enkle forskningsbaserte tips:

  1. Ha en klar agenda og mål for møtet. Hva er min bestilling som møteleder til deltakerne? Hva er hensikten med møtet?
  2. Møteleder passer på avsporinger eller at noen snakker seg bort, underveis i møtet. Møtedeltakerne prøver å holde seg til bestillingen.
  3. Møteleder konkluderer og oppsummerer i avslutningen i møtet: Hva ble vi enige om, hva er neste steg.
  4. Det er mye å hente på at møteleder og -deltaker forbereder seg til møtet. Dersom du som møtedeltaker opplever at det ikke kommer en oppsummering eller konklusjon, så spør gjerne: «Hva konkluderte vi med? Dette er uklart for meg.»

God møtekultur er en «lavthengende frukt» for organisasjonen vår

Kurset understøttes av Administrasjon for framtida, et program som skal bidra til mer effektiv samhandling på OsloMet.

- Bedre møtekultur er en veldig enkel og god måte å effektivisere på, sier Tore Hansen.

- Møtetid som ikke det kommer noe nyttig ut av er bortkastet tid, og ofte for mange mennesker på én gang.

Derfor er første bud å tenkte gjennom om møtet i det hele tatt trengs, eller om alle som er innkalt faktisk trenger å være med.

- Bruker man heller denne tida til å levere gode tjenester til studenter og andre brukere, så har vi effektivisert i praksis. Det er det vi kan kalle en «lavthengende frukt» i arbeidet for en smartere administrasjon, sier Tore Hansen.

Kom på kurs!

Målet med kurset er å heve møtekulturkompetansen blant OsloMets ledere og medarbeidere. Kurset skal bidra til en likere møtepraksis og en felles forventning til hvordan ulike møter planlegges, gjennomføres og oppfølges.

Tid og sted: Torsdag 8. februar kl 09.00-1130 i Athene 1 og 2.

Gå til arrangement og påmelding