Årets student 2022

Nyhetportlet

Årets student smiler til kamera sammen med fungerende prorektor for utdanning og leder i studentparlamentet.

Foto: Wiktoria Sobota

Årets student 2022

Mari Victoria Fleinsjø Bjerknes, som studerer kulturledelse ved OsloMet, ble årets student.

– Det føles veldig hyggelig. Tusen takk, uttalte Fleinsjø Bjerknes etter at hun hadde mottatt prisen.

Hun var én av i alt 19 nominerte som var med i kåringen av Årets student 2022. En stor grunn til at hun vant prisen er at hun det siste året jobbet med tiltaket Mangfold på Institutt for estetiske fag, som er en del av Den gode studentopplevelsen på OsloMet (uni.oslomet.no). Her har hun, som del av en større studentgruppe, bidratt til å gjennomføre studiegrupper på instituttet og øke forståelse for ulike mangfoldsutfordringer. Hun har hatt spesielt fokus på OsloMets kunstsamling (uni.oslomet.no) samt universell utforming på OsloMet generelt.

Studieleder ved Institutt for Estetiske fag Petter W. Hansen fremhever den gode dialogen mellom de involverte i prosjektet. Denne har, ifølge han, vært avgjørende for å få til faglige aktiviteter som både treffer og betyr noe for studentene.

– Mari har gjennom pandemien – og på vei ut av den – vært en betydningsfull bidragsyter og et viktig bindeledd mellom ansatte og studenter i dette faglige arbeidet, sier Hansen. 

Juryen om vinneren

Årets student en pris som deles ut årlig av prorektor for utdanning, som også er juryleder. Juryen består i tillegg av viserektor for FoU (Forskning og utvikling), to eksterne studentrepresentanter fra andre institusjoner, en representant fra studentparlamentets arbeidsutvalg og to ansattrepresentanter fra universitetsstyret.

Fungerende prorektor for utdanning Silje Bringsrud Fekjær trekker fram bredden ved engasjementet til Fleinsjø Bjerkenes. Hun mener dette kommer både institutt, fakultet og samfunnet til nytte.

– Mari Victoria Fleinsjø Bjerknes har gjort en imponerende innsats, som har stor betydning for flere innen tematikken universell utforming, sier Bringsrud Fekjær.

Se utdelingen av prisen

Utdrag fra juryens uttalelse om vinneren

"Årets student har fått en av de beste nominasjonstekstene i år. Studenten har prestert langt utover hva som kan forventes. 
  
Årets student har jobbet for å gjøre OsloMet mer inkluderende for skeive, svaksynte, blinde og internasjonale studenter for å nevne noe. Gjennom kunnskap og utforskning på temaet kunstformidling er flere verker av vår kunstsamling nå tilgjengelig på flere språk – med punktskrift og gjennom lydfiler. Nasjonalmuseet har vist interesse for hvordan hun og OsloMet jobber med nettopp dette, og det viser at arbeidet strekker seg ut i samfunnet og lenger enn hva som er forventet av en enkeltstudent.  
 
Årets student har et spesielt engasjement for å gjøre universitetet tilgjengelig for flere. Dette er en viktig og verdsatt del av et inkluderende studie- og læringsmiljø."

Finalistene

De andre finalistene til Årets student 2022 var:

  • Mikkel Frydenlund Sibe
  • Kjerstin Helene Sollie Østenseth
  • Aileen Maddatu Macahilig