Årets rekrutteringsaktiviteter er i gang

Nyhetportlet

Tre smilende studenter.

Årets rekrutteringsaktiviteter er i gang

Sammen med skolebesøk, studiemagasin og Åpen dag vil ulike annonsekampanjer i sosiale medier nå gjøre OsloMet synlig for potensielle studenter frem mot søknadsfristen 15. april.

Universitetsturné

Tidlig i januar markerte Universitetsturnéen starten på en lang rekke rekrutteringsaktiviteter. Sammen med de andre universitetene vil rundt 80 videregående skoler få besøk av våre dyktige studentambassadører. 13. og 14. februar 2024 deltar vi også på den nasjonale delen av denne turnéen, som foregår digitalt.

Annonsekampanjer

I perioden frem til søknadsfrist vil en løpende strøm av inspirasjon, studiepromotering, tips og råd i sosiale medier gjøre OsloMet synlig for målgruppene. Nytt av året er at vi også tester Snapchat som kanal i tillegg til Facebook, Instagram, LinkedIn og søkeordsannonser i Google.

Den digitale kampanjen skjer i tre faser frem mot søknadsfristen. I januar er målet å bygge kjennskap til OsloMet gjennom å vise mangfoldet i studieporteføljen og gi tips til usikre søkere. Fra midten av februar flyttes fokuset over på fagområder og prioriterte studier, og til slutt minner vi om søknadsfrist.

Internett viktigste kilde til informasjon

I forkant av at det åpnes for søking til våre master- og bachelorstudier er studiepresentasjonene på nettsidene nypusset og oppdaterte.

I en undersøkelse fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2023), svarer fire av fem at internett fortsatt er den viktigste kilden til informasjon om utdanningsmuligheter. I samarbeid med utdanningene legges det derfor ned en betydelig innsats med å oppdatere innhold og å sørge for at informasjonen om studiene våre inspirerer.

I samme undersøkelse svarer over halvparten at valg av utdanning er vanskelig. For de som er usikre har vi derfor samlet tips, råd og inspirasjon på egne kampanjesider for master- og bachelorstudier:

Studiemagasin

I midten av februar mottar 20 000 avgangselever i vår region OsloMets studiemagasin i sin postkasse. Studiemagasinet svarer på viktige spørsmål om valg av utdanning og overgangen fra videregående skole, samtidig som det gir søkere et innblikk i livet som student ved OsloMet. Magasinet skal inspirere og motivere de yngste søkerne til å ta høyere utdanning og til å finne veien til mer informasjon om studietilbudene våre på nettsidene.

Åpen dag ved OsloMet 7. mars

Elever i videregående skoler og andre interesserte ønskes velkommen til Åpen dag torsdag 7. mars. Det blir holdt miniforelesninger, omvisninger, opptaks- og studieveiledning, utdanningstorg og andre aktiviteter knyttet til studietilbudene ved universitetet. Dette er en unik mulighet for elevene til å møte eksisterende studenter, og få et innblikk i livet som student ved OsloMet.

Kontakt