Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Håndtrykk mellom to hender.

Arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Nå har vi hatt hjemmekontor i snart ett år og rammene knyttet til fysisk oppmøte på arbeidsplassen er borte. Mye tyder på at vi blir her en stund til. Sosial isolasjon og hjemmekontor er krevende for alle ansatte.

Vi har samlet informasjon om tiltak OsloMet har igangsatt, hva ledere og ansatte kan og bør gjøre, samt en del innspill fra aktører vi samarbeider med.

Følg opp PULS2 i egen enhet!

HR kommer med en klar oppfordring til alle ledere om å følge opp Puls2 undersøkelsen. Husk at dere kan be om bistand fra HR om en ønsker hjelp til å få resultatene presentert. PULS 2 undersøkelsen finner du presentert i denne nyhetssaken. I saken ligger det også en oversikt over fysiske tilrettelegginger OsloMet bistår med til hjemmekontor.

Vi oppfordrer også alle personalledere til å gjennomføre medarbeidersamtaler denne våren.

Fokuser på det psykososiale arbeidsmiljøet

Vi minner om tidligere oppfordringer til ha et særlig fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. I tillegg til å bruke OsloMeet til å treffe kolleger og andre ansatte, kan vi for eksempel:

 • feire bursdager digitalt – og kanskje sende en hilsen i den anledning
 • etablere små grupper/par som kan drive kollegaveiledning eller være morgenkaffe-buddies
 • ha en uttalt lav terskel for å ringe hverandre med små og store spørsmål – eller bare for å si hei
 • sette av litt tid på slutten av seksjons-/avdelingsmøter til både sosiale og faglige spørsmål
 • legge opp til ukentlige morgenmøter med blanding av sosial og faglige møter, hvor ansvar for tema kan rullere innad i enheten
 • arrangere «Speed kaffedate» i din enhet. Inviter for eksempel til et Zoom-møte og del inn deltakerne i tilfeldige grupper på 3-4 stk. På den måten kan du treffe kolleger du ikke samarbeider tett med i hverdagen og dere kan oppdatere hverandre faglig eller sosialt
 • gå på ski-, skøyte- eller gåtur med kolleger og utforsk nærområdet til hverandre eller til en park i nærheten
 • delta i et digitalt escape room sammen med kollegaer
 • Se på en film eller tv-serie sammen, ha en chat å kommentere i underveis i og diskutere etterpå

Trenger du som ansatt noen å snakke med? 

Pandemien og ytterligere isoleringstiltak for å hindre smitte kan føre til belastning på enkeltes psykiske helse. I perioden fremover vil bedriftshelsetjenesten bistå med individuell rådgiving fra kvalifisert helsepersonell til ansatte og ledere som opplever utfordringer knyttet til: 

 • Individuelle krisereaksjoner: Dette kan være uro, stress, angst, depresjoner, aggresjon, apati, familiære konflikter og utfordringer, sosial isolasjon osv. 
 • Rus og avhengighet 

Du kan selv bestille tjenesten direkte ved å sende e-post. Husk å oppgi navn, telefonnummer og e-postadressen din. Omfanget av tilbudet er inntil 3 timer, og timene kan være fysiske eller digitale.

Akan

Akan rapporterer at mange ledere kan være usikre generelt i disse tider, og spesielt ift. «mistanke om» evt rus- og avhengighet.  De har derfor en del tips både til ledere og til ansatte som har utfordringer knyttet til dette. Tipsene kan synes banale, men kan like vel være nyttige å bli minnet på:

Leder bør følge opp gjennom å

 • Opprettholde struktur, rutiner og møteplasser
 • Vær tett på medarbeiderne dine og inviter til uformelle samtaler
 • Ha på kamera på i digitale møter
 • Snakk om hjemmekontor, hvilke tilrettelegginger som finnes og følg opp det som er vanskelig
 • Hold på arbeidsfellesskapet og følelse av tilhørighet, oppretthold et "vi"
 • Ting å være obs på: Folk har behov for forandring nå, de har behov for å se hverandre, for å komme seg ut hjemmefra på dagtid
 • Legg til rette for fysiske møtepunkt ute der det er mulig
 • Inviter til digitale kaffepauser og gåturer
 • Følge opp evt. individuelle Akan-avtaler tett

 Den enkelte ansatte selv bør oppfordres til å

 • Oppretthold egne rutiner og struktur
 • Snakk med noen du har tillit til
 • Vær åpen om egne behov
 • Vær litt ute hver dag og utnytte dagslys og lysere dager

Besøk OsloMeet – vår sosiale kanal!

Har du ennå ikke sjekket ut OsloMets sin sosiale kanal i Teams?  Her kan du komme i kontakt med kolleger som bor i nærheten av deg, som du kan gå en tur sammen med, eller andre som har felles interesser som dere kan dele over en digital kaffeprat.

Mer om OsloMeet og lenke til kanalen i Teams, finner du i denne nyhetssaken fra lanseringen i desember 2020 (Siste nytt - Ansatt - minside (oslomet.no))

Noen eksempler på aktiviteter du kan delta i nå:

Vi har flere treningstilbud som du kan benytte deg av og dra med noen kollegaer på.

 • OsloMets bedriftsidrettslag kan friste med zumbatrening på torsdager kl. 17 etterfulgt av styrketrening kl. 18. Dette finner du på OsloMet fitness | Facebook
 • SiO har livestream av treninger, som du også får i opptak. Disse finner du her athleticalivestream - SiO.
 • Fra torsdag 11/2, og hver uke mandag og torsdag kl.1130, til campus åpner igjen, kan du delta i 15 minutters strekk for stive hjemmekontor ansatte med Astri Tømmervik som er student fra FKI (kroppsøving på LUI), utdannet dansepedagog og jobber som SATS instruktør. Mer informasjon finner du på OsloMeet.

I kanalen "Sosiale treff" er aktivitetene stort sett brukerdrevet, det vil si at alle kan ta initiativ til treff! Til nå har folk møttes til å gå tur sammen, gått på skøyter sammen og hatt digitale kaffetreff.

I kanalen Kulturtilbud ligger det lunsjpåfyll og digitale omvisninger.  Det er flere "Kunst og kaffe med Liv og Siv" gjennom våren. Det blir digital markering av Kvinnedagen 8. mars, blant annet med et bokbad med forfatter Heidi Linde og boken "Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet". Vi får også bokbad med Zeshan Shakar og boken "Gul bok". Følg med for flere kulturelle påfyll i OsloMeet!

I kanalen "På tilbudssida" kan du bytte bort ting du ikke trenger, noe du vil dele fordi du har for mye eller tilby deg å hjelpe noen. Hvis du f.eks er interessert i vannkefir, er det noen som har vannkefirfrø å gi bort!