Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Påbud om bruk av munnbind

(Illustrasjonsbilde: iStock.com/ArtistGNDphotography)

Påbud om bruk av munnbind

Det er påbudt med bruk av munnbind i kollektivtrafikken i Oslo, og anmodes om bruk i enkelte undervisnings- og arbeidssituasjoner.

Oslo kommune strammet 28. september inn smitteverntiltakene ytterligere, etter sterk smitteøkning i regionen. Det er nå påbudt med munnbind på kollektivtrafikk i Oslo-området til enhver tid, når det ikke lar seg gjøre å holde en meter avstand. Påbudet gjelder i første omgang fra 28. september og 14 dager framover.

Fra og med 2. oktober er det påbudt med munnbind på shuttlebussen mellom studiestedene.

Munnbind anbefales også i arbeidssituasjoner der det ikke lar seg gjøre å holde én meters avstand. OsloMet anmoder derfor studenter og ansatte om å bruke munnbind i slike undervisnings- og arbeidssituasjoner. Det vil blant annet kunne gjelde ferdighetstrening og øvingsposter, og i andre situasjoner der det ikke er mulig å unngå tett kontakt eller opprettholde én meters avstand.

OsloMet deler ut gjenbrukbare munnbind til alle studenter og ansatte. Les her om bruk og hvor du får tak i dem.

Slik bruker du munnbind riktig

Videoen er laget av Borghild Løyland og Ida Hellum Sandbekken ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Les mer om hva slags type munnbind du kan bruke (helsenorge.no).

- OsloMet følger opp FHI sine nye anbefalinger. Vi vil sørge for munnbind til alle studenter og ansatte i de undervisnings- og arbeidssituasjonene der én meter avstand ikke lar seg gjøre, sier rektor Curt Rice.

Hvem på OsloMet omfattes av anbefalingen om munnbind?

Fakulteter og fagavdelinger vil nå utarbeide en presisering av i hvilke studie- og arbeidssituasjoner munnbindanbefalingen vil gjelde.

Studenter og ansatte vil få direkte informasjon om det dersom munnbind anbefales i forbindelse med deres studie- og arbeidssituasjon.

OsloMet har munnbind til disposisjon for disse undervisnings- og arbeidssituasjonene. Munnbindene vil bli utdelt i den enkelte undervisningssituasjon.

De utdanningene som har behov for munnbind til utdeling, kan bestille disse via kontaktskjema til brukerstøtte for eiendom (BIE).

Munnbind ved kollektivtransport til OsloMet

OsloMet anbefaler å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden. Hvis du har mulighet til å jobbe hjemmefra, gjør det. Hvis det er nødvendig å benytte kollektivtransport til studiestedene, anmoder vi om å bruke munnbind i henhold til myndighetenes anbefalinger. Det er den enkeltes ansvar å skaffe munnbind til reisen.

Bruk av munnbind kommer i tillegg til og erstatter ikke andre smitteverntiltak. Å holde minst én meter avstand til andre er fortsatt det viktigste tiltaket.