Droppe til innhold

Nyheter

Anbefalinger om bruk av munnbind

(Illustrasjonsbilde: iStock.com/ArtistGNDphotography)

Anbefalinger om bruk av munnbind

Det anbefales å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Oslo når det er trangt om plassen, samt i enkelte undervisnings- og arbeidssituasjoner.

Helsemyndighetene har 14. august 2020 gitt anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikk i Oslo-området når det er fullt og ikke mulig å holde én meters avstand. Anbefalingen gjelder fra mandag 17. august og 14 dager framover.

Munnbind anbefales også i arbeidssituasjoner der det ikke lar seg gjøre å holde én meters avstand. OsloMet anmoder derfor studenter og ansatte om å bruke munnbind i slike undervisnings- og arbeidssituasjoner. Det vil blant annet kunne gjelde ferdighetstrening og øvingsposter, og i andre situasjoner der det ikke er mulig å unngå tett kontakt eller opprettholde én meters avstand.

Slik bruker du munnbind riktig

Videoen er laget av Borghild Løyland og Ida Hellum Sandbekken ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid.

Les mer om hva slags type munnbind du kan bruke (helsenorge.no).

- OsloMet følger opp FHI sine nye anbefalinger. Vi vil sørge for munnbind til alle studenter og ansatte i de undervisnings- og arbeidssituasjonene der én meter avstand ikke lar seg gjøre, sier rektor Curt Rice.

Hvem på OsloMet omfattes av anbefalingen om munnbind?

Fakulteter og fagavdelinger vil nå utarbeide en presisering av i hvilke studie- og arbeidssituasjoner munnbindanbefalingen vil gjelde.

Studenter og ansatte vil få direkte informasjon om det dersom munnbind anbefales i forbindelse med deres studie- og arbeidssituasjon.

OsloMet har munnbind til disposisjon for disse undervisnings- og arbeidssituasjonene. Munnbindene vil bli utdelt i den enkelte undervisningssituasjon.

De utdanningene som har behov for munnbind til utdeling, kan bestille disse via kontaktskjema til brukerstøtte for eiendom (BIE).

Munnbind ved kollektivtransport til OsloMet

OsloMet anbefaler å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden. Hvis det er nødvendig å benytte kollektivtransport til studiestedene, anmoder vi om å bruke munnbind i henhold til myndighetenes anbefalinger. Det er den enkeltes ansvar å skaffe munnbind til reisen.

Bruk av munnbind kommer i tillegg til og erstatter ikke andre smitteverntiltak. Å holde minst én meter avstand til andre er fortsatt det viktigste tiltaket.

chatbot-portlet