Siste nytt - Ansatt

Nyhetportlet

Foto av byggfasade med OsloMet-logo.

24 millioner til pandemiforskning

OsloMet har fått 24 millioner til forskning på konsekvenser av pandemien på oppvekst og likestilling.

NOVA ved OsloMet har fått 24 millioner kroner fra Bufdir til et prosjekt som skal gi ny kunnskap om konsekvenser av pandemien.

Målet med prosjektet er å foreslå tiltak som kan dempe eller snu negative virkninger av pandemien for barn og unges oppvekstvilkår og likestilling i familie- og arbeidsliv for sårbare grupper i samfunnet.

Les mer på oslomet.no