Rektor leder styret for Innovasjonsdistrikt Sentrum

Nyhetportlet

Foto av møtedeltakerne da Innovasjonsdistrikt Sentrum ble stiftet 21. juni.

Rektor leder styret for Innovasjonsdistrikt Sentrum

Innovasjonsdistrikt Sentrum ble 21. juni stiftet som medlemsforening. Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, ble valgt til styreleder.

I et møte ved OsloMet 21. juni ble Innovasjonsdistrikt Sentrum stiftet som forening. Stiftere og medlemmene av foreningen er OsloMet – storbyuniversitetet, Oslo kommune, Simula research laboratory, Høyskolen Kristiania, Studentsamskipnaden (SiO), NAV og designmiljøet Comte Bureau.  

Rektor ved OsloMet, Christen Krogh, ble valgt som styreleder, og ser frem til å drive Innovasjonsdistrikt Sentrum fremover. 

– Det er stort behov for urban innovasjon både her i landet og internasjonalt. Vi har en visjon om å bli en verdensledende arena for utvikling på dette feltet, sier Krogh. 

De har allerede gode erfaringer. I forkant av etableringen er det gjennomført en forprosjektfase med innovasjonssamarbeid på tvers av sektorer. Blant pilotprosjektene var arbeid med byintegrert flytende solkraft, og virtuell virkelighetsterapi for unge uføre. 

Nå skal foreningen jobbe med å utvikle merkevaren Innovasjonsdistrikt Sentrum, og bygge god synlighet i både fysiske og digitale kanaler. 

Innspill til kommuneplanen

I tillegg settes det umiddelbart i gang et arbeid med innspill til kommuneplanen for arealer. 

– Vi har sterke fagmiljøer hos medlemmene våre som har gode ideer til hvordan Oslo kan utnytte og utvikle arealene sine bærekraftig og til beste for samfunnet. Vi prioriterer nå å få samlet disse og levert et omforent innspill til kommunen, sier styreleder Krogh. 

Han legger til at rekruttering også blir viktig fremover. 

– Det blir viktig å få med flere aktører og øke engasjementet for og i prosjektet, slik at vi bygger den kraften vi trenger til å bli et suksessfullt innovasjonsdistrikt, sier Krogh. 

Lansering av Innovasjonsdistrikt Sentrum skal skje under Oslo Urban Week fra 13. – 15. september.