Droppe til innhold

Nyheter

- Prioriter Studiebarometeret!

- Jeg oppfordrer alle forelesere som underviser 2. årsstudenter på bachelor- og masterprogrammer til å sette av ti minutter til å svare på undersøkelsen i klassen, sier prorektor Nina Waaler.

- Prioriter Studiebarometeret!

Underviser du andreårsstudenter? Rektoratet ber deg sette av tid i forelesningen til å la studentene svare på Studiebarometeret. Fristen er 12. november.

Alle 2. årsstudenter i Norge har mottatt en e-post der de blir invitert til å svare på en årlig nasjonal undersøkelse om hva de synes om eget studieprogram. Det tar ca. 10 minutter å svare på spørsmålene. Siste frist for å svare er 12. november kl 12:00. 

- Dette er veldig viktig for OsloMet og vårt kvalitetsarbeid. Jeg oppfordrer alle forelesere som underviser 2. årsstudenter på bachelor- og masterprogrammer til å sette av ti minutter til å svare på undersøkelsen i klassen, sier prorektor Nina Waaler.  

Studiebarometeret gjennomføres i regi av Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og hjelper OsloMet i arbeidet med studiekvalitet.  

Hvem kan svare på undersøkelsen? 

Alle 2. årsstudenter på bachelor-/mastergradsprogrammer og fireårige lærerstudier inviteres til å svare på Studiebarometeret. 

Undersøkelsen sendes ut til over 60.000 studenter over hele Norge. 

Hva skal jeg gjøre?  

Hvis du underviser 2.årsstudenter (bachelor-/masterprogrammene), kan du sette av 10 minutter på slutten av din forelesning til at studentene kan gjennomføre undersøkelsen.

Fortell kort at:  

  • Studiebarometerets spørreskjema er sendt til alle på e-post og SMS. 
  • Studentenes svar er svært viktig for å kunne gjøre studieprogrammet enda bedre. 
  • Studentene blir med i trekningen av 30 gavekort på 5000 kr hvis de svarer.  
  • Studiet med høyest svarprosent på OsloMet får også gratis pizza 

Hvis svarprosenten er for lav på enkelte studieprogram, kan ikke NOKUT publisere resultatene fra disse – og vi mister dermed muligheten til å sammenligne oss med tilsvarende studieprogram ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Det er derfor viktig at svarprosenten er høy på alle studieprogram. 

Resultatene vil bli offentligjort i februar 2019 på www.studiebarometeret.no og er et nyttig verktøy for å gjøre våre studier enda bedre. 

chatbot-portlet