Rutiner for timeplanlegging ved HV - Ansatt

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet HV

Rutiner for timeplanlegging ved fakultet HV

Her finner du nyttig informasjon om timeplanarbeidet ved Fakultet for helsevitenskap.

Timeplanarbeidet ved OsloMet er automatisert. Det betyr at timeplanverktøyet TP tildeler dag, tid og sted for undervisning basert på innmeldte rombehov. Det er kun samlingsbaserte utdanninger, som etter avtale med timeplanlegger, kan velge undervisning på bestemte dager.

Hovedformålet med å automatisere timeplanarbeidet er todelt:

 1. Vi ønsker å tilby våre studenter en bedre og mer forutsigbar timeplan. De skal finne all undervisningsinformasjon i sin personlige timeplan på Min Side/Outlook. Skyggetimeplaner (for eksempel i Canvas) skal ikke eksistere.
 2. Vi skal forbedre romutnyttelsen. Det har vært et utbredt problem at undervisning ikke foregår i de best egnede rommene. Enten ved at små grupper befinner seg i store rom, eller store grupper har fått for små rom.

For å få til dette er vi helt avhengige av et godt samarbeid, der både administrasjon og fagmiljø har en felles forståelse av frister og retningslinjer for timeplanarbeidet.

Frister

Frister for innmelding av rombehov/timeplansinformasjon:

 • Høstsemesteret: 1. mars
 • Vårsemesteret: 1. oktober
 • Hvem har ansvar: emneansvarlige

Publiseringsdatoer for timeplan

 • Høstsemesteret: 1. juni
 • Vårsemesteret: 1. desember
 • Bestilling, korrigering og kvalitetssikring

  Hovedbestilling (sentral tildeling av felles undervisningsrom)

  Hovedbestillingen innebærer at TP tildeler dager, tidspunkter og rom til undervisningen.

  • Høstsemesteret: i slutten av april
  • Vårsemesteret: i starten av november
  • Hvem har ansvar: Seksjon for digitalisering av utdanning

  Korrigering av hovedbestilling

  • Høstsemesteret: april-mai
  • Vårsemesteret: november
  • Hvem har ansvar: timeplanleggere ved HV

  Kvalitetssikring av timeplan

  • Høstsemesteret: fra rundt midten av mai og frem til dato for publisering av timeplan.
  • Vårsemesteret: fra rundt midten av november og frem til dato for publisering av timeplan.
  • Hvem har ansvar: emneansvarlige
  • Bruk emnetimeplan i TP - husk å velg riktig semester:
   • Kommer forelesninger og klasse/gruppeundervisning i den rekkefølgen de skal?
   • Står undervisningen oppført de riktige ukene?
   • Har det oppstått lærer- eller studentkollisjoner?
   • Har jeg fått tilstrekkelig med rom til min undervisning? Trenger jeg flere, færre, større, mindre eller andre typer rom?

  Timeplanene skal ikke kvalitetssikres av emneansvarlig før timeplanlegger har sendt ut beskjed om at timeplanen er ferdig lagt og klar for kvalitetssikring.

  Emneansvarlige melder fortløpende inn til timeplan-hv@oslomet.no, Institutt SHA melder inn til timeplan-hv-sp@oslomet.no

 • Retningslinjer felles undervisningsrom (klasserom, auditorier og ALC-rom)

  • En undervisningstime starter 30 minutter over hel time og varer i 45 minutter.
  • All undervisning skal normalt sett ha oppstart klokken 8.30, 10.30, 12.30, 14.30 eller 16.30.
  • All undervisning skal i hovedsak ha varighet i 2-timersbolker (det vil si 2, 4, 6 eller 8 timer). Unntaket er introduksjonsforelesninger med 1 times varighet.  
  • Timeplanen skal være kvalitetssikret og fullstendig ved publisering. Det skal ikke forekomme endringer utover i semesteret.

  Se også: Retningslinjer for eksamens- og timeplanlegging ved OsloMet