Post | Brukerstøtte i Eiendom - Ansatt

Post

Post

Her finner du informasjon om post og posthåndtering på OsloMet.

Koronasituasjonen: Inntil annen beskjed blir gitt, gjelder følgende:

 • Post fra St. Olavs plass blir levert til P46 hver morgen. (Men pga. gjeldende åpnings- og sorteringsrutiner vil mye av posten først gå videre med internposten neste dag.) 
 • Pakker som kommer med bud leveres på vanlig måte alle virkedager.  
 • Postrommet i P46 er betjent hver virkedag ca. kl. 0900 – 1500. 
 • Det gås 1 internpostrunde daglig på Campus Pilestredet, med levering av innkommet post og internpost, og henting av internpost og utgående post. 
 • Internpostruten fra Pilestredet til Kjeller kjøres daglig. Det blir levert internpost på Kjeller, og internpost til Pilestredet + utgående post blir hentet samtidig. (Det hentes ikke utgående post på Kjeller på ettermiddagen.) 
 • Siden det bare gås 1 internpostrunde i Pilestredet, og det ikke er henting av utgående post på ettermiddagen på Kjeller, er frist for å være sikker på å få med post ut fra lokale droppunkter kl. 0930. (Det kan godt hende at noe senere levert post til droppunktet også vil rekke å bli bli med på hentingen den gjeldende dagen, men vi garanterer ikke dette for post levert etter 0930.) 
 • Sandvika-ruten kjøres som vanlig.  
 • Silurveien-ruten kjøres som vanlig. 

Posttjenesten kan nås på telefon eller epost alle virkedager. 

 

 • Trenger du informasjon eller assistanse ved postutsendelse eller -mottak?

 • Kontakt Posttjenesten på e-post: postservice@oslomet.no
 • Kontakt Posttjenesten på telefon 466 32 901

Kontakt

Kontakt

Posttjenesten

Telefon :
67 23 56 91 / 466 32 901
E-post :
Sted/Adresse :
Pilestredet 46, 1. et. (Rom PA108), Kunnskapsveien 55 (Rom KA106)
Tidspunkt/Åpningstid :
Postrommet P46: ca. 0900-1500
Åpningstider telefon:
0800-1545 (15. september-14. mai)