Permisjon | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Permisjon

Permisjon

Her finner du informasjon om permisjon. Du søker om permisjon i DFØ-appen eller i SAP-portalen. Leder må godkjenne søknaden.

Om du er leder kan du også lære mer om permisjon i Lederhåndboka (compendia.no).

 • Ulike permisjoner

  Ved permisjon av varighet på ett år eller mer må det søkes senest tre måneder før permisjonens start.

 • Permisjon for utprøving av avtalefestet pensjon (AFP)

  I OsloMets interne rutine for AFP står det at "den ansatte sier opp hele eller deler av stillingen skriftlig avhengig av hvilken prosentandel AFP som velges. Alternativt kan den ansatte få innvilget permisjon i inntil ett år for å prøve ut ordningen."

  Ønsker du permisjon for utprøving av AFP? Send e-post til HR-fellestjenester og din legg til din leder i mottakerfeltet.

 • Lønn under permisjon

  Ulike permisjoner har ulike hjemmelsgrunnlag, avhengig av årsaken til permisjonen. Noen av permisjonstypene gir rett til lønn - i andre tilfeller har arbeidstaker rett til permisjon, men ikke rett til lønn. Under lønnet permisjon vil det i utgangspunktet kun være ordinær lønn som utbetales.

 • Tilbake til jobb etter permisjon?

  Frist for å si ifra om man kommer tilbake eller ikke etter endt permisjon er de samme som ved søknad om permisjon, altså tre måneder. Lovbestemte oppsigelsesfrister gjelder også når arbeidstaker har permisjon.

 • Slik søker du permisjon

Kontakt HR-fellestjenester om permisjon + SVA

Kontakt HR-fellestjenester om permisjon

Url :
Ta kontakt via Nettskjema

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

SVA-ansatte skal fortsatt kontakte HR ved sitt institutt med spørsmål om permisjon.