Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Arbeid, ferie og permisjon

Permisjon

Søknad om permisjon skal sendes via DFØ-appen eller i SAP-portalen. Du finner mer informasjon om permisjoner i personalhåndboka.

Søknad om permisjon

For permisjoner med varighet under 14 dager

F.eks. velferdspermisjon.

For permisjoner med varighet over 14 dager

F.eks. foreldrepermisjon, omsorgspermisjon m.m.

Permisjon 1 år eller mer?
Ved permisjon av varighet på 1 år eller mer må det søkes senest 3 måneder før permisjonens start.

Ulike permisjoner

Permisjon for utprøving av avtalefestet permisjon (AFP) 

I OsloMets interne rutine for AFP står det at "den ansatte sier opp hele eller deler av stillingen skriftlig avhengig av hvilken prosentandel AFP som velges. Alternativt kan den ansatte få innvilget permisjon i inntil ett år for å prøve ut ordningen."

Denne permisjonen kan ikke søkes om med E-skjema eller i SAP-portalen, og må søkes om med e-post til leder, samtidig med søknaden om AFP.

Lønn under permisjon

Ulike permisjoner har ulike hjemmelsgrunnlag, avhengig av årsaken til permisjonen.

Noen av permisjonstypene gir rett til lønn - i andre tilfeller har arbeidstaker rett til permisjon, men ikke rett til lønn. 

Under lønnet permisjon vil det i utgangspunktet kun være ordinær lønn som utbetales.

Tilbake etter endt permisjon?

Frist for å si ifra om man kommer tilbake eller ikke etter endt permisjon er de samme som ved søknad om permisjon. Lovbestemte oppsigelsesfrister gjelder også når arbeidstaker har permisjon.

Mer om permisjoner finner du i Personalhåndboka

Ta i bruk DFØ-appen

  • I DFØ-appen kan du blant annet:
  • - stemple inn og ut
  • - registrere overtid
  • - sende fraværssøknad 
  • - registrere og levere reiseregning
  • - søke refusjon av utgifter
Hvordan bruke DFØ-appen?

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA
chatbot-portlet