Permisjon | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Permisjon

Permisjon

Søknad om permisjon skal sendes via DFØ-appen eller i SAP-portalen.

Ved søknad om permisjon eller fravær med varighet under 14 dager, slik som for eksempel velferdspermisjon, sender du fraværssøknad via DFØ-appen eller SAP-portalen.

Søker du permisjon med varighet over 14 dager, slik som for eksempel foreldrepermisjon, omsorgspermisjon med mer, skal du sende søknad via E-skjema i SAP-portalen.

Du finner utdypende informasjon om permisjon i Personalhåndboka (Compendia).

Les mer om hvordan du bruker DFØ-appen og SAP-portalen.

 • Ulike permisjoner

  Ved permisjon av varighet på1 år eller mer må det søkes senest 3 måneder før permisjonens start. 

 • Permisjon for utprøving av avtalefestet permisjon (AFP)

  I OsloMets interne rutine for AFP står det at "den ansatte sier opp hele eller deler av stillingen skriftlig avhengig av hvilken prosentandel AFP som velges. Alternativt kan den ansatte få innvilget permisjon i inntil ett år for å prøve ut ordningen."

  Denne permisjonen kan ikke søkes om med E-skjema eller i SAP-portalen, og må søkes om med e-post til leder, samtidig med søknaden om AFP.

 • Lønn under permisjon

  Ulike permisjoner har ulike hjemmelsgrunnlag, avhengig av årsaken til permisjonen. Noen av permisjonstypene gir rett til lønn - i andre tilfeller har arbeidstaker rett til permisjon, men ikke rett til lønn. Under lønnet permisjon vil det i utgangspunktet kun være ordinær lønn som utbetales.

 • Tilbake til jobb etter permisjon?

  Frist for å si ifra om man kommer tilbake eller ikke etter endt permisjon er de samme som ved søknad om permisjon, altså tre måneder. Lovbestemte oppsigelsesfrister gjelder også når arbeidstaker har permisjon.

Kontakt lokal HR

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

Fellesadministrasjonen

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR-tjenester

Fakultet for helsevitenskap (HV)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR
Url :
HR ved HV

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

E-post :
Sted/Adresse :
Seksjon for HR

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

E-post :
Sted/Adresse :
Fagansvar HR SVA