OsloMet Holmlia - Ansatt

OsloMet Holmlia

template.back.to.overview OsloMet Holmlia

OsloMet har etablert et senter på Holmlia som rommer ulike fag- og forskningsmiljøer.

OsloMet og Oslo Kommune ønsker å utvikle et kraftsenter for forskning og utdanning, som gjennom forpliktende samarbeid bidrar til økt velferd og verdiskaping. Gjennom tydeligere tilstedeværelse i bydel Søndre Nordstrand vil vi fellesskap levere løsninger til samfunnets beste.

Ved å etablere arenaer og tilbud som setter befolkningens behov og utvikling av det offentlige tilbudet i sentrum, vil satsningen bli en drivkraft for økt tverrprofesjonell samhandling i våre utdanninger.

Vi skal

 • skape relevante praksisplasser i bydelens kjernevirksomheter, blant annet i barnevern, skole og NAV
 • utvikle den tverrfaglige forskningen
 • rekruttere studenter og øke synlighet med mastertorg, informasjonsdager og arrangementer
 • tilby kontor- og møteplasser for forskere, stipendiater, masterstudenter og studenter i praksis
 • styre og synliggjøre OsloMet sin flerkulturelle profil i utdanning, forskning og utviklingsarbeid
 • Om OsloMet Holmlia

  Prosjektets styringsgruppe består av representanter fra OsloMet, bydel Søndre Nordstrand og Oslo kommune. Styringsgruppa ledes av Oddgeir Osland, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM).

  Utvalgsmedlemmer:

  • Mette Tollefsrud, førstelektor og leder for forskningsmiljøet STORBYBARN, OsloMet
  • Anne Britt Djuve, instituttleder ved Institutt for sosialfag (SAM)
  • Marit Kirkevold, instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (HV)
  • Liv Klakegg Dahlin, instituttleder ved Institutt for estetiske fag (TKD)
  • Katja Violari, fagsjef i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune
  • Hilde Lorentzen, prosjektleder Unikom Oslo
  • Carl Christian Thodesen, prorektor for samfunnsforbedringer og samarbeid, OsloMet
  • Kristin Rognerud Danielsen Wolf, instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Amalie Fadler Opdal, førstesekretær i Studentparlamentet
  • Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i Bydel Søndre Nordstrand
  • Jan Fredrik Lockert, spesialrådgiver i Oslo kommune
  • Frode Thorjussen, avdelingsdirektør Samfunn og innbyggerdialog, Bydel Søndre Nordstrand

  Varamedlemmer i utvalg:

  • Anne-Stine Tømmerås Bergsløkken, spesialrådgiver i Seksjon for barnehage, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Oslo kommune
  • Elin Rydjord
  • Anette Skalde
  • Lillian Elisabeth Aakervik, assisterende bydelsdirektør ved bydel Søndre Nordstrand
  • Mona Kristin Bratli, avdelingsdirektør ved Avdeling for oppvekst og nærmiljø, bydel Søndre Nordstrand

  Årsrapporten for 2023 (opengov.com).

  Handlingsplan 2022-2026 (PDF).

  Mer informasjon om plandokumenter, møter og vedtak i styringsgruppa (opengov.com).

 • Romoversikt og booking

  OsloMets lokaler er i femte etasje i det nye bydelshuset på Holmlia, Søndre Nordstrand, adresse Holmliaveien 75. Lokalet er på 600 kvadratmeter, og består av blant annet møterom, kontorer, kjøkken og større soner. Lokalene er samtidig fleksible og kan tilrettelegges etter behov og etterspørsel.

  Inngangen til OsloMet er på baksiden av Holmlia senter. Du kan følge OsloMet-pilene utvendig. På baksiden vil du finne OsloMet-logoen på døren, og heisen som tar deg opp til femte etasje i bydelshuset.

  Mandag til fredag mellom kl. 8 til 15.45 kan du komme inn i lokalene uten eget adgangskort. Ønsker du å bruke lokalene utover dette? For å få adgangskort til lokalene kan du vise ditt ansattbevis i resepsjonen i bydelsadministrasjonen i sjette etasje.

  Vi ønsker alle ansatte velkommen til å benytte lokalene til kontorplass, undervisningsopplegg, aktiviteter eller sosiale sammenkomster – også etter ordinær arbeidstid.

  Stipendiater og forskere som har problemstillinger relevante for bydel Søndre Nordstrand er spesielt velkomne.

  Bruk av lokalene som arbeidsplass

  Vi har ikke faste kontorarbeidsplasser, men mulighet for å bruke ledige plasser fra dag til dag. Vi har flere rom med hev og senk-pult og skjermer. Flere av møterommene er også innstilt med TV-skjerm.

  Bruk av lokalene til undervisning, seminarer og workshops

  Prinsipper og løsning for booking vedtas snart. I mellomtiden kan du ta kontakt med Tore Vogt på e-post.

 • Meld inn prosjekt eller aktivitet

  Har du en idé til en aktivitet eller et prosjekt? Da vil vi gjerne høre fra deg. Du kan melde inn dine idéer gjennom et av skjemaene under: