Oppsigelse - Ansatt

Oppsigelse

Oppsigelse

Her finner du informasjon om oppsigelse.
 • Hvordan du sier opp din stilling ved OsloMet

  Du sier opp stillingen din i SAP-portalen. Her kan du endre sluttdato slik du har blitt enig om med din leder. Du vil få en bekreftelse på oppsigelse fra HR-fellestjenester.

 • Oppsigelsesfrister

  • Oppsigelsesfristen regnes fra dato til dato fra det tidspunktet oppsigelsen er sendt
  • Har du jobbet ett år eller mindre har du en måneds oppsigelsesfrist
  • Har du jobbet mer enn ett år har du tre måneders oppsigelsesfrist
  • Etter at oppsigelsen er mottatt kan dere bli enige om en annen oppsigelsesfrist
 • Oppsigelse i forbindelse med pensjon

 • Oppsigelse i forbindelse med arbeidsavklaringspenger

  Send en e-post til HR-fellestjenester og sett på din leder i mottakerfeltet om du skal si opp i forbindelse med arbeidsavklaringspenger. 

 • Oppsigelse ved overgang til annen stilling internt ved OsloMet

  Send en e-post til HR-fellestjenester og sett på din leder i mottakerfeltet om du skal si opp ved overgang til annen stilling internt ved OsloMet.

 • Delvis oppsigelse av stilling

  Send en e-post til HR-fellestjenester og sett på din leder i mottakerfeltet om du skal si opp del av din stilling. 

 • Har du spørsmål?