Maler i Office-pakken | Grafiske maler | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Maler i Office-pakken

Maler i Office-pakken

Kontordokumenter og presentasjoner er viktig både som verktøy i arbeidshverdagen og i profilering. Det er derfor utviklet egne maler i Word og Powerpoint.

Slik laster du ned malene

Malene (på norsk og engelsk) er tilgjengelig fra dine malområder i Microsoft Office (desktop-versjonen):

  • Åpne ønsket program, eks. Word eller Powerpoint
  • Velg Ny/New
  • Velg Mine maler/My templates
  • Velg fanearket "OsloMet-maler"
  • Velg en mal som passer

Maler for macOS

NB! Mac-brukere kan laste ned maler og presentasjoner fra fellesområdet:

  • Filplassering: smb://malta.hioa.no/alle/maler/OsloMet-maler/

Slik tar du i bruk maler for Mac.

Universell utforming av dokumenter

Skal dokumentet publiseres på nett? Da må du passe på at det følger kravene til Universell utforming av dokumenter

Bruk av malene

Malene er satt opp i tråd med OsloMets profil både når det gjelder plassering av elementer, typografi og fargebruk slik at det tilsammen danner en harmonisk enhet.

For at det skal se ryddig ut er det derfor viktig at malen brukes som den er. Det er også viktig at elementer som skal settes inn ikke strekkes ut av proporsjoner.

Presentasjon av OsloMet

I malområdet i Microsoft Office finner du også en presentasjon av OsloMet. Denne lysbildeserien er ment å være en nøytral basispresentasjon av universitetet, som tilsatte kan bruke ved behov, og finnes både på norsk og engelsk.

Presentasjonen fungerer godt i sin helhet, og det er en bevisst tanke bak utvalg av innhold og rekkefølge. Likevel står man står fritt til å ta ut lysbilder, justere rekkefølge eller legge til egne lysbilder for å tilpasse presentasjonen ulike målgrupper og temaer. 

Til noen av lysbildene i OsloMet-presentasjonen følger kommentarer til innholdet, som beskriver hvordan bildet er tenkt presentert.