Maler i Office-pakken | Grafiske maler | Kommunikasjon og profil - Ansatt

Maler i Office-pakken

Maler i Office-pakken

Kontordokumenter og presentasjoner er viktig både som verktøy i arbeidshverdagen og i profilering. Det er derfor utviklet egne maler i Word og Powerpoint.
 • Bruk av malene

  Malene er satt opp i tråd med OsloMets profil både når det gjelder plassering av elementer, typografi og fargebruk slik at det tilsammen danner en harmonisk enhet.

  For at det skal se ryddig ut er det derfor viktig at malen brukes som den er. Det er også viktig at elementer som skal settes inn ikke strekkes ut av proporsjoner.

 • Maler i Word

  Rapportmal

  Det er satt opp to typer rapportmaler - én med smal marg og én med bred marg. Det er anbefalt å bruke rapportmalen med smal marg hvis du skal skrive en rapport som har mye tabeller, illustrasjoner, figurer og bilder, mens rapportmalen med bred marg egner seg bedre til teksttunge rapporter. Den brede margen gjør at setningslengden blir kortere noe som gjør stoffet enklere å lese og dermed mer tilgjengelig. 

  Mal m/logo

  Dette er en åpen mal som kan brukes av de som trenger en fleksibel mal. Logoen står øverst i venstre hjørne.

  Brevmal

  Malen er satt opp til brevutsendelser med OsloMet som avsender. Den fyller ut enkelte opplysninger som dato og navn på avsender automatisk. Brevet kan sendes digitalt eller fysisk i C5 (brettet) eller C4 (ubrettet) konvolutter som kan hentes på nærmeste postrom/kopirom.

  Maler til kursbevis

  Maler til kursbevis ligger under mappen "OsloMet - spesialmaler" i Word. Disse kan brukes i tilfeller der man ønsker å gi ut et bevis på deltagelse ved f.eks. kurs, samlinger el. NB! Dette er ikke et offisielt dokument på linje med vitnemål som har spesielle krav til utskrift. 

  I Word ligger det tre kursbevismaler. De to første er med en eller to signaturer og trykkes på fortrykte ark som har en tykkere kvalitet enn vanlig kopipapir. Arkene kan brukes på alle printere ved OsloMet, og kan hentes i resepsjonen i Pilestredet 46.

  Den siste kursbevismalen er til digital utsendelse. Her er den gule stripen på siden med på selve malen. 

 • Maler i Powerpoint

  Powerpointmal

  Powerpointmalene på norsk og engelsk er tilgjengelig fra malområdet i Microsoft Office. Disse har to ulike formater - widescreen (16:9-format) og 4:3-format, men er ellers like. I hver av malene ligger det 24 ulike lysbildemaler til forskjellige bruksområder. Fargene fra OsloMet-paletten er programmert inn i begge malene. 

  Presentasjon av OsloMet

  I malområdet i Microsoft Office finner du også en presentasjon av OsloMet. Denne lysbildeserien er ment å være en nøytral basispresentasjon av universitetet, som tilsatte kan bruke ved behov, og finnes både på norsk og engelsk.

  Presentasjonen er ikke ment til bruk i sin helhet, men er sortert i kategorier og kan brukes som en del av egen presentasjon. Det er fritt å ta ut lysbilder, justere rekkefølge eller legge til egne lysbilder for å tilpasse presentasjonen til ulike målgrupper og temaer. 

  Til noen av lysbildene i OsloMet-presentasjonen følger kommentarer til innholdet, som beskriver hvordan bildet er tenkt presentert.

 • Slik laster du ned malene

  Malene (på norsk og engelsk) er tilgjengelig fra dine malområder i Microsoft Office (desktop-versjonen):

  • Åpne ønsket program, eks. Word eller Powerpoint
  • Velg Ny/New
  • Velg Mine maler/My templates
  • Velg fanearket "OsloMet-maler"
  • Velg en mal som passer
 • Universell utforming av dokumenter

  Skal dokumentet publiseres på nett? Da må du passe på at det følger kravene til Universell utforming av dokumenter