Innsyn i personlige områder og utlevering av personopplysninger | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Innsyn i personlige områder og utlevering av personopplysninger

Innsyn i personlige områder og utlevering av personopplysninger

I utgangspunktet har ingen ved OsloMet eller utenforstående tilgang til studenter og ansattes personlig e-postkasse, personlige lagringsområde og den enkeltes aktivitet på nettet. E-postlister til studenter og ansatte skal heller ikke uten videre utleveres.

Det er imidlertid unntak, for eksempel i forbindelse med sykefravær, død eller mistanke om straffbare forhold.

Personopplysningene om studenter og ansatte er registrert av universitetet for bruk til bestemte formål og skal brukes i henhold til dem. OsloMet er samtidig lovmessig forpliktet til å utlevere en del informasjon til andre offentlige instanser, for eksempel til Lånekassen og skattemyndighetene. Andre aktører kan også være interessert i slike opplysninger. 

OsloMet logger en del av aktiviteten i it-systemene. Formålet med logging er å sikre stabil drift, fange opp og avklare forhold rundt uønskede hendelser og administrere kvotebegrensninger (eksempelvis for utskrifter og diskplass). Det er kun driftspersonale med ansvar for de aktuelle systemene som har tilgang til loggene. De skal ikke brukes til annet formål enn det de er samlet inn for og de utleveres ikke til utenforstående. Utlevering til politi og påtalemyndighet skal kun skje etter skriftlig tillatelse fra IKT-sikkerhetsleder.

Henvendelser

Henvendelser om innsyn i personlige områder / utlevering av personopplysninger skal IKKE sendes til IT-servicedesk, men sendes skriftlig til:

  • stu.innsyn@oslomet.no - hvis det gjelder studenter.
  • HR-direktøren - hvis det gjelder ansatte sentralt. Henvendelser vedrørende ansatte på fakultet/senter sendes til HR på fakultet/senter.
  • post@oslomet.no - hvis det er fra politi eller påtalemyndighet.

Mer om temaet

Personvernkontakter

Ta kontakt med personvernkontakt for din enhet, fakultet/senter for bistand ved behov.