Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Helse, miljø og sikkerhet / Sikkerhet / Personvern

Innsyn i personlige områder og utlevering av personopplysninger

I utgangspunktet har ingen ved OsloMet eller utenforstående tilgang til studenter og ansattes personlig e-postkasse, personlige lagringsområde eller den enkeltes aktivitet på nettet.

Det er imidlertid unntak, for eksempel i forbindelse med sykefravær, død eller mistanke om straffbare forhold.

Personopplysningene om studenter og ansatte er registrert av universitetet for bruk til bestemte formål og skal brukes i henhold til dem. OsloMet er samtidig lovmessig forpliktet til å utlevere en del informasjon til andre offentlige instanser, for eksempel til Lånekassen og skattemyndighetene. Andre aktører kan også være interessert i slike opplysninger. 

OsloMet logger en del av aktiviteten i it-systemene. Formålet med logging er å sikre stabil drift, fange opp og avklare forhold rundt uønskede hendelser og administrere kvotebegrensninger (eksempelvis for utskrifter og diskplass). Det er kun driftspersonale med ansvar for de aktuelle systemene som har tilgang til loggene. De skal ikke brukes til annet formål enn det de er samlet inn for og de utleveres ikke til utenforstående. Utlevering til politi og påtalemyndighet skal kun skje etter skriftlig tillatelse fra IKT-sikkerhetsleder.

Henvendelser

Henvendelser om innsyn i personlige områder / utlevering av personopplysninger skal IKKE sendes til BIT, men sendes skriftlig til:

Mer om temaet

Kontakt


chatbot-portlet