Droppe til innhold

Administrativ støtte

Administrativ støtte

Personalforvaltning

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv - IA

OsloMet er en IA-virksomhet. Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Kontakt lokal HR

Ta kontakt med lokal HR-enhet om du har spørsmål.

chatbot-portlet