HR | Fakultet for helsevitenskap | Personalforvaltning - Ansatt

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR ved Fakultet for helsevitenskap

Denne oversikten hjelper deg med å finne riktig saksbehandler innen rekruttering og personalforvaltning ved fakultetet.

Seksjon for HR er delt inn i to team:

 • Forvaltning og HMS (FVT)
 • Rekruttering (RT)

Seksjonssjef er Anne K. Blikra

HR Controller-funksjon: Elisabeth Løchen

Ansatte HR på Fakultet for helsevitenskap

Rekruttering

Rekrutteringsteamet består av følgende saksbehandlere:

 • Malin Larsen
 • Sofie Rabo Carlsen
 • Turi Tysseland

Kontakt rekrutteringsteamet:

Forvaltning og HMS

Forvaltning- og HMS-teamet består av følgende saksbehandlere:

 • Hanne C. Eckholm
 • Hanne Rognlien
 • Liza Sandell
 • Merete Marthinsen
 • Sissel Angunn Lad
 • Ann-Kathrin Grønstad

Oversikt over ansvarlige saksbehandlere for de enkelte institutter/ studieløp:

 • EO og AV - Hanne C. Eckholm
 • FYS – Hanne C. Eckholm
 • NVH - Sissel Angunn Lad
 • SHA – Liza Sandell og Ann-Kathrin Grønstad
 • STUDADM - Hanne C. Eckholm (Kjeller) og Sissel Angunn Lad (Pilestredet)
 • ØK/HR – Sissel Angunn Lad
 • Stab/FoU - Sissel Angunn Lad
Kontakt forvaltningsteamet:

forvaltning-hms-hv@oslomet.no

Sakene vil da bli fordelt til riktig saksbehandler.

Timelærerkontrakter

Følgende saksbehandlere behandler timelærerkontrakter:

 • Merete Marthinsen (SHA)
 • Hanne Rognlien (AV, EO, FYS, NVH)

Kontakt timelærer-teamet:

timelaerer-hv@oslomet.no