HR | Fakultet for helsevitenskap | Personalforvaltning - Ansatt

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR-tjenestene er delt mellom fakultet og HR-fellestjenester.

HR-saker

Her er en oversikt over områdene der HR-fellestjenester bistår med sin faglige kompetanse.

  • Arbeidstid
  • Ferie
  • Lærlinger
  • Oppsigelse
  • OsloMet-akademiet
  • Pensjon
  • Permisjoner
  • Sykefravær

For henvendelser som gjelder disse områdene, kontakt HR-fellestjenester.
Du kan også lese utfyllende om alle områdene i OsloMets personalhåndbok og chatte med HR-Henry (Chatbot i personalhåndboken).

Øvrige henvendelser/spørsmål sendes til HR på fakultetet.
forvaltning-hms-hv@oslomet.no

Rekruttering

Ved behov for rekruttering, send rekrutteringsbestilling:​​​​​​​