HR | Fakultet for helsevitenskap | Personalforvaltning - Ansatt

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR-tjenestene er delt mellom fakultet og HR-fellestjenester. Her finner du ut hvem som gjør hva og hvor du kan henvende deg.

Unngå å oppgi sensitive personopplysninger i nettskjema og på epost når du kontakter HR.

Saker som behandles på fakultet

Rekrutteringssaker

Ved behov for utlysning og ansettelse send rekrutteringsbestilling (nettskjema.no).

Øvrige henvendelser som gjelder rekruttering sendes til rekruttering-hv@oslomet.no.

HR-saker

Henvendelser og spørsmål knyttet til områdene under kan sendes direkte til hr-hv@oslomet.no.

 • ​​​​​​​Forlengelse av åremålsstillinger og midlertidige ansatte
 • Ansettelse på eksterne midler
 • Midlertidig ansettelse under 6 måneder
 • Kallelser (II-er-stillinger)
 • Fungeringer/funksjoner
 • Rapportering fra HV
 • Personlig kompetanseopprykk for UF-ansatte
 • Lønnsforhandlinger
 • Forlengelse utover aldersgrensen
 • HMS
 • Endringer i BAS (bytte av kontor, endring av tittel med mer)

Følgende saker/områder behandles også på fakultet. Har du spørsmål knyttet til disse områdene, kontakt seksjonssjef Anne K. Blikra.

Timelønn og oppdragskontrakter

For spørsmål knyttet til kontrakter og BAS, kontakt Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn på epost variabellonn@oslomet.no.

Saker som behandles av HR-fellestjenester

 • Arbeidstid og tidsregistrering (inkludert SAP)
 • Bekreftelser på arbeidsforhold
 • Ferie (inkludert SAP)
 • Lærlinger (inkludert BAS-registrering)
 • Oppsigelse A-Å (Inkludert SAP og BAS)
 • OsloMet-akademiet
 • OMISS (OsloMet International Staff Services - mottakstjenester)
 • ​​​​​​​Pensjon A-Å (Inkludert SAP og BAS)
 • Permisjoner A-Å (Inkludert SAP og BAS)
 • SAP-portalen/DFØ-appen
 • Sykefravær/sykemeldinger (Inkludert SAP)
 • Stipendiatforlengelser

For henvendelser eller spørsmål, kontakt HR-fellestjenester.
Du kan også bruke denne epost-adressen: hr-fellestjenester@oslomet.no.

Personalhåndbok

Du kan lese utfyllende om alle områdene i OsloMets personalhåndbok og chatte med HR-Henry (Chatbot i personalhåndboken).

Lederhåndbok

Nyttig tilleggsinformasjon for ledere finnes i OsloMets lederhåndbok (idp.feide.no).