HR | Fakultet for helsevitenskap | Personalforvaltning - Ansatt

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR ved Fakultet for helsevitenskap

HR-tjenestene er delt mellom fakultet og HR-fellestjenester. Her finner du ut hvem som gjør hva og hvor du kan henvende deg.

Unngå å oppgi sensitive personopplysninger i nettskjema og på e-post når du kontakter HR.

Områder som behandles på fakultet

Rekruttering

Ved behov for utlysning og ansettelse send rekrutteringsbestilling (nettskjema.no).

Øvrige henvendelser som gjelder rekruttering sender du på e-post.

For spørsmål knyttet til kontrakter og IT-tilganger for timelønnede, ta kontakt med Tjenestekontoret for reiseregninger og variabel lønn på e-post.

Øvrige HR-områder

Henvendelser og spørsmål knyttet til områdene under kan du sende på e-post til HR på HV.

 • Forlengelse av åremålsstillinger, midlertidige ansatte og ansatte over 70 år
 • Fungeringer
 • Rapporter og oversikter
 • Personlig kompetanseopprykk for UF-ansatte
 • Lønnsforhandlinger
 • HMS

Følgende områder behandles også på fakultet.

Har du spørsmål knyttet til konflikthåndtering / kompliserte sykefraværssaker eller arbeidsmiljøundersøkelser, ta kontakt med seksjonssjef Anne K. Blikra.

Områder som behandles av HR-fellestjenester

 • Arbeidstid og tidsregistrering
 • Bekreftelser på arbeidsforhold
 • Ferie
 • Lærlinger
 • Oppsigelse
 • OsloMet-akademiet
 • Pensjon
 • Permisjoner
 • SAP-portalen/DFØ-appen
 • Sykefravær/sykemeldinger
 • Stipendiatforlengelser

For henvendelser eller spørsmål, kontakt HR-fellestjenester. Du kan også sende en e-post til HR-fellestjenester.

Personalhåndbok

Du kan lese utfyllende om alle områdene i OsloMets personalhåndbok (cp.compendia.no) og chatte med HR-Henry (Chatbot i personalhåndboken).

Lederhåndbok

Nyttig tilleggsinformasjon for ledere finnes i OsloMets lederhåndbok (cp.compendia.no).

OsloMet International Staff Service

Har du spørsmål knyttet til mottakstjenester for internasjonalt ansatte, kontakt OsloMet International Staff Service (OMISS) på e-post.