Veiledende informasjon for hovedveileder i forbindelse med innlevering - Ansatt

Veiledende informasjon for hovedveileder i forbindelse med innlevering

Veiledende informasjon for hovedveileder i forbindelse med innlevering

Informasjon for deg som hovedveileder når kandidaten er i sluttfasen.

Beskrivelse av krav til avhandling samt prosess knyttet til innlevering av avhandling og disputas finnes i ph.d.-forskriften samt utfyllende retningslinjer for avhandlingen.

I god tid før forventet innlevering må veiledere sammen med kandidat komme fram til ønsket komite. Hovedveileder tar første kontakt med potensielle eksterne komitemedlemmer, i samarbeid med programkoordinator som også skal stå i kopi ved henvendelse til de potensielle eksterne medlemmene. Veiledere kommer også med forslag til intern komiteleder. Koordinator/instituttleder følger opp og forespør den interne. 

Komiteen får normalt inntil tre måneder til å ferdigstille en innstilling. Det er vanlig å beregne ca. fem måneder fra innlevering av avhandlingen til en mulig disputasdato.

Når hele komiteen er avklart, tar ph.d.-administrasjon all videre oppfølging. Merk: Komiteen oppnevnes formelt når doktorgradsutvalget (DGU) ved SAM har godkjent kandidatens søknad om fremstilling sammen med innlevert avhandling. Ph.d.-administrasjonen sender deretter ut oppnevningsbrev og avhandlingen til komiteens medlemmer.
 
Når avhandlingen er levert og bedømmelseskomiteen oppnevnt skal kommunikasjon mellom komiteen og kandidat/veiledere gå igjennom ph.d.-administrasjon. 

Følgende kriterier gjelder ved oppnevnelse av medlemmer

 • Foreslåtte komitemedlemmer bør ikke ha publisert med kandidaten eller veilederne innen de siste tre årene.
 • Begge kjønn er representert.
 • Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til universitetet.
 • Minst ett av medlemmene har hovedstilling ved en utenlandsk institusjon.
 • Alle medlemmer har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.    

Når du planlegger og henvender deg til mulige medlemmer ber vi deg huske følgende:

 • På grunn av reiseomkostninger skal komiteen i hovedsak hentes fra Norden/ Europa. Komitemedlemmer utenfor Europa må avklares med instituttleder på forhånd. Alternativet kan også være en hybrid disputas.
 • Fakultetet dekker inntil to netter på hotell.
 • Fakultetet dekker billigst mulig reise, og behov utover dette skal avklares med instituttleder.•   

Honorering av bedømmelseskomiteens medlemmer

 • Internt medlem/komiteleder får 30 timer som inngår i arbeidsplanen.
 • Førsteopponent - honoreres med 30+20 timer
 • Andreopponent - honoreres med 30+15 timer    

Reise og opphold for bedømmelseskomiteen

Når bedømmelseskomiteen har levert en positiv innstilling, tar ph.d.-administrasjonen kontakt med komiteen for bestilling av reise og opphold i Oslo.

Kontakt ph.d.-administrasjonen dersom du har spørsmål.