Hybridrom - Ansatt

Hybridrom

Hybridrom

Se oversikt over tilgjengelige hybridrom, og tips om hvordan de brukes. Hybridrom er tilrettelagt for å holde lokal/fysisk undervisning og digital fjernundervisning samtidig.

Oversikt over tilgjengelige hybridrom i OsloMets bygninger finner du nederst på denne siden. 

Om å undervise i hybridrom

Et hybridrom er et ordinært undervisningsrom, og  utstyret i rommet er stort sett likt som i andre undervisningsrom og betjenes som før. Når du bruker Zoom til å holde hybrid undervisning i rommet, kan du velge å gjøre dette på den faste pc-en eller på din egen OsloMet-laptop.

De aller fleste som skal holde hybrid undervisning vil oppleve at det er teknisk komplisert. Som underviser må du på én og samme tid ha fokus og kontroll på studenter og teknikk i undervisningsrommet, og håndtere Zoom-plattformen og studentene som er koblet opp på den. 

En kan ikke forvente at det undervisningsopplegget man er vant med vil fungere godt i et hybridrom. Noen kompromisser og justeringer kan bli nødvendig. For å lykkes med parallell lokal- og fjernundervisning er det vesentlig at man har trent tilstrekkelig i et hybridrom på forhånd. 

Slik forbereder du deg til hybrid undervisning

Auditoriehjelpen anbefaler følgende som forberedelser til hybridundervisning:

 • Tenk nøye igjennom hva du teknisk ønsker å gjøre i din undervisning.
 • Sett deg godt inn de funksjonene du må benytte i Zoom for å få til det du ønsker.
 • Øv i rommet du skal bruke. Sett av godt med tid.
 • Øv på scenario så tett opp til virkeligheten som mulig. Få med deg kolleger. 
 • Delta på kurs med Digin.
 • Send spørsmål til Auditoriehjelpen.

Gjennomfør kurs og se introduksjonsfilm før du booker hybridrom

Auditoriehjelpen og Digin holder kurs i undervisning fra hybridrom, se kurskatalogen. Alle som skal ha hybridundervisning bør delta på et slikt kurs. 

Se også denne introduksjonsfilmen om hvordan du gjennomfører hybrid undervisning (youtube).

Brukerstøtte

Med de nye hybridrommene antar vi at trykket på brukerstøtte kommer til å være høyt.  I år er det spesielt viktig å huske at Auditoriehjelpen ikke er en bestillingstjeneste.

Auditoriehjelpen er en felles brukerstøttetjeneste som rykker ut når det oppstår teknisk problemer. Erfaringsvis vil en god del undervisere ønske at vi er til stede ved oppstart eller under hele undervisning første gang noe nytt skal tas i bruk. Vi kan dessverre ikke binde opp ressurser til dette.

Det er svært viktig at undervisere på egenhånd trener tilstrekkelig slik at de er godt forberedt på de nye utfordringer undervisning i et hybridrom medfører. 

Smittevernstiltak for teknisk utstyr

Det skal være satt ut desinfeksjonsmiddel og papirkluter i alle undervisningsrom. Dette er beregnet til bruk på mus, tastatur, styringspanel, mikrofoner og eventuelt andre flater man vil tørke over. I tillegg er det satt ut små plastposer på katetrene som er ment til å tre over mikrofonhode på henholdsvis bøyle- og håndholdt mikrofon. Posene byttes og mikrofonene tørkes over med desinfeksjonsmiddel mellom hver bruker.

Dette må nødvendigvis gjøres av hver enkelt foreleser hver gang en forelesning startes i et nytt rom eller underveis hvis flere personer skal bruke det samme utstyret under en forelesning eller konferanse.

Gjesteforelesere

Foreleser som hyrer inne gjesteforelesere er ansvarlig for at gjesteforelesere som skal undervise i hybride rom gjennomfører kurs eller får grundig opplæring og trening.

Gjesteforelesere får i utgangspunktet ikke egen OsloMet Zoom-lisens. Det er derfor nødvendig at ansvarlig foreleser bruker sin Zoom lisens til å lage og invitere til undervisningen i Canvas og at denne lisensen er pålogget og brukes ved gjennomføringen av undervisningen.

Gjesteforeleser kan gjøres til Co-Host og undervise fra sin private Zoom-lisens.

Webinar

Webinar skal ikke benyttes i undervisning. Dette er forbeholdt større konferanser og disputaser. Skal man holde hybridundervisning så skal vanlig zoom møte benyttes. 

Videomøterom 

I sommer/høst øker vi antall videomøterommene i Oslo og på Kjeller. For at vi skal kunne utnytte de videomøterommene vi har mest mulig effektivt, er det viktig at man kun booker disse om man skal avholde et videomøte. Vennligst IKKE reserver videomøterom til ordinære møter!

Oversikt over hybridrom på OsloMet

For å finne oversikt over annet utstyr i disse rommene, gå inn i Timeplan, søk opp aktuelt bygg og rom og les utstyrsoversikten. Hvis du har tilgang til TP rombestilling, finner du utstyrsoversikt ved å velge "Utstyr for fjernundervisning" under kategorien "Annet" og "Romutstyr".

Bygning: Falbes gate 5

Rom

 • FG011 (Klasserom)
 • FG014 (Klasserom)
 • FG020 (ALC m/11 gruppebord)
 • FG113 (Klasserom)
 • FG117 (Seminarrom)
 • FG119 (Auditorium)
 • FG120 (Seminarrom m/9 gruppebord)
 • FG130 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet 32

Rom

 • N002.107 Store aud (Auditorium)
 • N010.023 Lille aud (Auditorium)
 • N020.025 Store klasser (Klasserom)
 • N020.112 (Klasserom)
 • N040.111 (Klasserom): Skriving på tavle blir synlig i Zoom. Salmikrofon for dialog mellom studenter i rom og på Zoom.
 • N040.011 (Klasserom)

 • N040.012 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet 35

Rom

 • PH131 (Auditorium)
 • PH170 (Auditorium)
 • PH322 (Auditorium)
 • PH330 (Auditorium)
 • PI254 (Auditorium)
 • PI447 (Auditorium)
 • PI455 (Klasserom)
 • PI546 (Klasserom)
 • PI551 (Klasserom)
 • PI556 (Klasserom)
 • PI559 (Auditorium)
 • PI653 (Klasserom)
 • PI658 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet 42

Rom

 • Q1015 (Klasserom)
 • Q1050 (Auditorium)

Bygning: Pilestredet 44

Rom

 • V130 (Auditorium)

Bygning: Pilestredet 46

Rom
 • Athene 1 (Auditorium)
 • PA 128 (Auditorium)
 • PA 311 (Klasserom)
 • PA318 (Klasserom)
 • PA 329 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet 48

Rom

 • S141 (Auditorium)
 • P168 (Auditorium)
 • P173 (Auditorium)
 • P568 (Klasserom)
 • R711 (Klasserom)
 • S642 (Klasserom)
 • S742 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet 50

Rom

 • L120 (Auditorium)
 • G233 (Klasserom)
 • G331 (Klasserom)
 • G418 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet 52

Rom

 • A357A (Klasserom)
 • A357B (Klasserom)
 • D112 (Klasserom)
 • F317 (Klasserom)
 • F318 (Klasserom)
 • F321 (Klasserom)
 • F514 (Klasserom)

Bygning: Stensberggata 26–28

Rom

 • X007 (Klasserom)
 • X158 (Klasserom)
 • X166 (Klasserom)

Bygning: Pilestredet Park 35

Rom

 • U2-005 (Auditorium)
 • U1007 (Klasserom)

Bygning: Kjeller

Rom

 • F104 (Klasserom)
 • F106 (Klasserom)
 • F110 (Klasserom)
 • F112 (Klasserom)
 • F120 (Klasserom)
 • F121 (Klasserom)
 • F122 (Klasserom)
 • F123 (Klasserom)
 • F124 (Klasserom)
 • F203 (Klasserom)
 • F204 (Klasserom)
 • F211 (Klasserom)
 • E101 (Auditorium)
 • E111 (Auditorium)
 • E120 (Auditorium)
 • E200 (Klasserom)
 • B123 (Klasserom)
 • B134 (Klasserom)
 • B249 (Klasserom)
 • B349 (Klasserom)
 • B350 (Klasserom)
 • B250 (Klasserom)

Bygning: Kunnskapssenteret i Sandvika, Otto Sverdrups Plass 4

Rom

 • KS101 (Auditorium)
 • KS220 (Klasserom)
 • KS222 (Klasserom)
 • KS223 (Klasserom)

Kontakt

Kontakt