Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)

Hendelseskalender

Universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse (UHPED)

Dette kurset i universitets- og høgskolepedagogikk oppfyller minstekravet til pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler.

Dato/Tid

Sted

Rom kunngjøres seinere

Om kurset

Dette kurset er primært rettet inn mot tilsatte som underviser ved OsloMet, men som mangler pedagogisk basiskompetanse og tar utgangspunkt i universitetets mål om å styrke FoU-basert utdanning.

Kurset vil denne høsten undervises på engelsk: Teaching and Learning in Higher Education 

Undervisningsdatoer

21.-22. august
9.-10. oktober
30.-31. oktober
20.-21. november
4.-5. desember

Informasjon om kursdatoer, opptakskrav, kurslitteratur m.m.

Søknad

Alle som ønsker å søke må

  1. søke via Søknadsweb (fsweb.no)
  2. fylle ut nettskjema med informasjon om seg selv (nettskjema.no).

Søknadsfrist

9. juni

Kontaktperson