Gjesteforelesning med Randall Collins: Mikroobservasjoner i offentligheten

Hendelseskalender

Gjesteforelesning med Randall Collins: Mikroobservasjoner i offentligheten

Hva kan overhørte samtaler lære oss om samfunnet?

Dato/Tid

Sted

Athene I & II, Pilestredet 46

Senter for profesjonsforskning inviterer til en åpen forelesning med en av de mest innflytelsesrike sosiologene i vår samtid.

I denne forelesningen vil professor emeritus Randall Collins (University of Pennsylvania) presentere sitt pågående arbeid om mikro-observasjon på offentlige steder. Collins vil argumentere for at slike observasjoner gir viktige innsikter i hvordan større sosiale fenomener konstrueres gjennom lokal, hverdagslig samhandling.

Les mer om temaet og innlederen (oslomet.no).

Kontakt