Muntlig intensivkurs, B1-B2

Hendelseskalender

Muntlig intensivkurs, B1-B2

Kurset er beregnet på ansatte ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk og ønsker å videreutvikle sitt muntlige norske språk.

Dato/Tid

Sted

P48, rom R330

Innhold/tema

Kurset fokuserer på muntlige språkferdigheter, og er lagt opp etter læreverket «Stein på stein (2021)», tekstbok og arbeidsbok. Det forventes aktiv deltakelse gjennom individuelle presentasjoner samt i diskusjoner og samtaler med kollegaer om temaer som spenner fra arbeidsrelaterte samtaleemner til aktuelle samfunnsspørsmål.

Kursdager

Kurset arrangeres uke 23–24, tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.30–13.15 i P48, rom R330.

Første kursdag er tirsdag 6. juni.

Læringsmål

Målet er at deltakerne videreutvikler sine muntlige norskspråklige ferdigheter i spontane samtalesituasjoner. For å bestå kurset må deltakerne gjennomføre en presentasjon og delta i en kort gruppediskusjon om innholdet i presentasjonen.

Krav om forkunnskaper

Deltakelse forutsetter gjennomført norskkurs på minimum nivå B1 del 1.

Kursholder

Hanne Vardeberg

Påmelding

Frist for påmelding er 02.06.2023.

Minimum 6 deltakere er påkrevd for at kurset gjennomføres.

Kontaktperson