Hva skjer - Ansatt

Hendelseskalender

Muntlig intensivkurs, B1-B2

Muntlig intensivkurs, B1-B2

Dato/Tid

Sted

Rom vil bli annonsert senere

Målgruppe

Kurset er beregnet på ansatte ved OsloMet som har et annet førstespråk enn norsk og ønsker å videreutvikle sitt muntlige norske språk. 

Innhold/tema

Kurset fokuserer på muntlige språkferdigheter, og er lagt opp etter læreverket 'Stein på stein (2021)', tekstbok og arbeidsbok (cappelendammundervisning.no). Det forventes aktiv deltakelse gjennom individuelle presentasjoner og samtaler og diskusjoner samtaler med kollegaer om temaer som spenner fra arbeidsrelaterte samtaleemner til aktuelle samfunnsspørsmål. 

Minimum 8 deltakere er påkrevd for at kurset gjennomføres.

Kursdager

Kurset arrangeres uke 49–50, onsdager, torsdager og fredager kl. 10.30–13.15. Rom vil bli annonsert senere. Første kursdag er onsdag 7. desember. Frist for påmelding er 05.12.2022.

Læringsmål

Målet er at deltakerne videreutvikler sine muntlige norskspråklige ferdigheter i spontane samtalesituasjoner.
For å bestå kurset må deltakerne gjennomføre en presentasjon og delta i en kort gruppediskusjon om innholdet i presentasjonen.

Krav om forkunnskaper

Deltakelse forutsetter gjennomført norskkurs på minimum nivå B1 del 1.

Kontaktperson og kursholder