Lunsjdebatt om læringsmiljø og studentaktivitet i lærarutdanningane

Hendelseskalender

Lunsjdebatt om læringsmiljø og studentaktivitet i lærarutdanningane

NOKUT sitt studiebarometer viser at lærarstudentane ønskjer meir engasjerande undervising. Kva tenkjer dei som utdannar lærarar om denne utfordringa?

Dato/Tid

Sted

Studenthallen i Pilestredet 52

Student Oliwia Skowron har i ein kronikk utfordra dei som utdannar lærarar til å sikre eit godt læringsmiljø i undervisinga og ikkje berre på pensum.

Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU) ønskjer alle velkommen til lunsjdebatt. Det vil bli servert enkel lunsj. 

Les meir om arrangementet (oslomet.no).