Introduksjon til Rayyan - screeningverktøy

Hendelseskalender

Introduksjon til Rayyan - screeningverktøy

Skal du som ansatt eller ph.d.-kandidat jobbe med store mengder referanser, for eksempel i forbindelse med en systematisk oversikt? Da er Rayyan et nyttig verktøy!

Dato/Tid

Sted

Zoom

Referanser fra litteratursøk kan importeres til Rayyan, der det er mulig for flere samarbeidspartnere å vurdere referansene for inklusjon/eksklusjon uavhengig av hverandre (blindet). Etter at hver har gjort sin vurdering, kan blindingen slås av og eventuelle uenigheter om inkluderte/ekskluderte referanser løses.

På kurset gjennomgår og demonstrerer vi de grunnleggende funksjonene i Rayyan.

Kurset strømmes via Zoom. Påmelding til kurset (oslomet.zoom.us). Etter registrering vil du automatisk motta en lenke til selve kurset. NB! Kurset fungerer ikke via nettleser, kun i Zoom-app. 

Kurset holdes av Universitetsbiblioteket (oslomet.no).