Droppe til innhold

Mitt arbeidsforhold

Mitt arbeidsforhold

Funksjonsbeskrivelse for stoffkartotekkontakt

Ansvar og oppgaver knyttet til drift av stoffkartoteket.

Stoffkartotekkontakt er gitt oppgaver knyttet til registrering, oppdatering, vedlikehold og bruk av stoffkartotek og eksponeringsregister. Stoffkartotekkontakten skal være en lokal kompetanseperson på kjemiske stoffer, regelverk og bruk av ECOonline.

I forbindelse med registrering av nye stoffer i ECOonline skal følgende utføres:

 • Stoff med sikkerhetsdatablad fra aktuell leverandør knyttes til riktig rom.
 • Risikovurdering av iboende egenskaper bestilles hos superbruker (lenke).

I forbindelse med alle innkjøp skal følgende registreres:

 • Dato for innkjøp
 • Antall enheter som er innkjøpt og pakningsstørrelse
 • Holdbarhet/utløpsdato for stoffer som krever det
 • Eventuelle internnummer og/eller annen informasjon som enheten ønsker å kunne følge opp

Stoffkartotekkontakten legger inn studenteksponeringer i eksponeringsregisteret.

Stoffkartotekkontakten skal holde stoffkartoteket oppdatert ved å

 • registrere alle kjemikalier i ECOonline
 • sjekke egeninnlagte sikkerhetsdatablad med med jevne mellomrom for nye versjoner og brutte lenker
 • slette oppføringer for stoffer som er sanert og arkivere papirversjon av sikkerhetsdatabladene
 • legge inn aktuelle nye brukere og fjerne dem som ikke lenger skal bruke ECOonline
 • ajourføre lokasjonstreet
 • utføre årlig gjennomgang

Andre aktuelle oppgaver kan være å

 • ta ut oversikter/rapporter over hvilke kjemikalier som er registrert på den aktuelle enheten, og hvilken faremerking de har.
 • ta ut rapporter som grunnlag for substitusjonsvurderinger og sanering.
 • påse at det blir gjennomført risiko- og substitusjonsvurdering i Ecoonline.
 • bistå med å gjennomføre risikovurderinger av kjemikalier med hensyn til:
  • alle ansatte og studenter
  • spesielt utsatte grupper som gravide, allergikere osv.
  • miljø
  • fare for materielle skader
 • bistå med å vurdere substitusjon av farlige kjemikalier med mindre farlige kjemikalier i forbindelse med planlagte innkjøp.
 • bidra til at kjemikalier oppbevares riktig.
 • bistå med å følge opp rutinene for avhending av kjemikalier, knyttet til
  • innsending av farlig avfall
  • kjemikalier som ikke bør stå lagret over tid uten særskilt oppfølging
  • sanering av stoffer som ikke lenger er i bruk
 • bistå med kjemikalieinformasjon i forbindelse med beredskapsarbeid.
 • bidra med opplæring og informasjon om stoffkartotek og eksponeringsregister. 

Interne dokumenter

 • Retningslinje for kjemikaliesikkerhet
 • Bruksanvisninger kan lastes ned fra K:\alle\HMS (hms-f)\Enhet for HMS
  • Registrering av stoffer i ECOonline
  • Risiko- og substitusjonsvurdering i ECOonline
  • Registrering i eksponeringsregisteret i ECOonline

Kontakt


chatbot-portlet