Farlig avfall - smitteavfall | Helse, miljø og sikkerhet - Ansatt

Farlig avfall og smitte-/risikoavfall

Farlig avfall og smitte-/risikoavfall

Farlig avfall og potensielt smittefarlig avfall skal håndteres og avhendes i tråd med regelverkskrav og universitetets rutiner.
 • Farlig avfall

  Farlig avfall er avfall som kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

  Farlig avfall er definert med henvisning til regler som gjelder merking av kjemikalier og kjemiske produkter som er merkepliktige pga. helse-, miljø- eller brannfare. Det betyr at farlig avfall foruten kjemikalier utgjøres av produkter som inneholder kjemiske stoffer. Avfall fra formings- og kunstaktiviteter kan være farlig avfall.

  Til farlig avfall regnes stoffer eller stoffblandinger som er klassifisert som farlige. Dette er grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer som innehar farlige egenskaper, og som kan medføre helse-, miljø- eller brannfare. Eksempler på farlig avfall er kjemiske produkter, formingsmateriell, tomme gassbeholdere, noen typer batterier, …

  Lysstoffrør, sparepærer og kvikksølvlamper er også farlig avfall.

  Se også avfallsforskriften kapittel 11.

  De enheter som produserer farlig avfall skal ha rutiner som sikrer at farlig avfall avhendes minst én gang i året etter universitetets bestillingsrutine for henting av farlig avfall.

 • Smittefarlig avfall

  Smittefarlig avfall omtales også som smitte-/risikoavfall og er avfall fra medisinsk- eller veterinærmedisinsk behandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk, som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner, som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer. Dette inkluderer:

  • Vevsprøver, celler, blod, urin, genmodifiserte organismer og lignende som kan representere smitte eller annen fare.
  • Gjenstander som inneholder biologisk materiale, antibiotika og/eller cytostatika. Stikkende/skjærende gjenstander som sprøyter, skalpeller, engangsrør, engangspodenåler med mer.
  • Patologiavfall; kroppsdeler/organer/vev fra dyr og mennesker.
  • Avfall fra luftsmitteisolat.

  Smittefarlig avfall er ikke definert som farlig avfall, men er farlig gods og skal leveres til godkjent anlegg for destruksjon. Smittefarlig avfall må ikke hensettes sammen med vanlig avfall.

  Universitetets bestillingsrutine for henting av smitte-/risikoavfall skal følges.

 • Interne dokumenter

 • Eksterne ressurser

Kontakt

Kontakt