Fakturaadresse- og betingelser | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Bestillings- og fakturabetingelser

Bestillings- og fakturabetingelser

Alle behov skal meldes inn via Min bestilling. Rutiner for bestilling og fakturainformasjon, og bestillerkoder for alle enheter.
 • OsloMets elektroniske fakturaadresse (EHF) / Organisasjonsnummer: 997058925

EHF-formatet (elektronisk handelsformat) skal brukes for alle fakturaer til  OsloMet. 

Fakturaadresse i EHF-formatet (elektronisk handelsformat) er det samme som organisasjonsnummeret for alle organisasjoner i Norge. For OsloMet er elektronisk fakturaadresse derfor: 997 058 925

Bestillings- og fakturabetingelser

 1. Bestillinger til leverandører skal gå igjennom OsloMets bestillingssystem.
 2. OsloMet skal motta ordrebekreftelse på alle bestillinger omgående.
 3. Pris skal være avtalt på forhånd mellom partene og skal inkludere frakt og andre kostnader.
 4. Fakturering skal skje med betalingsbetingelser minimum per 30 dager.
 5. OsloMet skal motta alle inngående fakturaer elektronisk i EHF-format.
 6. Faktura skal merkes med ordrenummer (eller bestillerkode når bestillingen unntaksvis ikke går igjennom bestillingssystemet, som for eksempel ved reiser).
 7. Feil og mangler ved faktura vil medføre at fakturaen blir returnert.
 8. Fraktbrev (pakkseddel) og vareforsendelse skal tydelig merkes med ordrenummer og intern mottaker/adresse.
Last ned bestillings- og fakturabetingelser for OsloMet (.PDF)

Bestillerkoder

Bestillerkoder skal brukes når man bestiller reiser eller når man unntaksvis ikke kan bruke bestillingssytemet.

 • Leverandør må legge koden inn i feltet for "Deres ref." på faktura.
 • Koden er en elektronisk adresse og ved feil koding vil ikke fakturaen nå fram dit den skal.

Fellesadministrasjonen

 • 1180 - Khrono
 • 1210 - Interact
 • 1211 - Praksisportalen
 • 2100 - Universitetsledelse med stab og rektorat
 • 2110 - Stabsenhet for internrevisjon

Avdeling for forskning og utvikling (FOU)

 • 2210 - Seksjon for FOU

Avd. for universitetsbiblioteket (UB)

 • 2250 - Administrasjonen, universitetsbiblioteket
 • 2251 - Biblioteket P48
 • 2252 - Biblioteket P32
 • 2253 - Biblioteket Kjeller
 • 2254 - Biblioteket P35
 • 2257 - Kultur, språk og læring
 • 2258 - Medieseksjonen

Avdeling for utdanning (UTD)

 • 2300 - Avd.dir UTD med stab
 • 2310 - Seksjon for opptak og vurdering (OV)
 • 2320 - Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling (AK)
 • 2330 - Seksjon for digitalisering av utdanning (DU)
 • 2340 - Seksjon for internasjonalisering (IN)
 • 2350 - Seksjon for karriere og studentliv (KS)

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)

 • 2410 - Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling (SFF)
 • 2420 - Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme (PRO)

Sikkerhet og beredskap

 • 2502 - Informasjonssikkerhet
 • 2503 - Sikkerhet og beredskap

Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV)

 • 2600 -  Avd. dir ORV med stab
 • 2610 - Avdeling for økonomi
 • 2611 - Seksjon for regnskap
 • 2612 - Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring
 • 2613 - Seksjon for innkjøp
 • 2614 - Seksjon for lønn

2520 - Avdeling for HR

Divisjon for digitalisering og infrastruktur (DI)

 • 2500 - DI Stab
 • 2530 - IKT med stab
 • 2531 - Seksjon for tjenesteproduksjon (TPR)
 • 2532 - Seksjon for tjenestestyring og utvikling (TSU)
 • 2533 - Seksjon for kunde og servicedesk (KOS)
 • 2550 - Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

2540 - Avdeling for eiendom

 • 2541 - Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte
 • 2421 - Kurs- og konferansesenteret
 • 2544 - Postrelaterte saker
 • 2545 - Kontorrekvisita
 • 2547 - AV-utstyr
 • 2542 - Seksjon for drift og husøkonomi
 • 2543 - Prosjekter, husleie, strøm osv.
 • 2546 - Kjeller
 • 2548 - Drift Pilestredet

3000 - Fakultet for helsevitenskap

 • 3000 - Fakultetsadministrasjonen (HR, Øk, FoU)
 • 3090 - Prosjekter
 • 3200 - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA3-8)
 • 3300 - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA1, 2, 9)
 • 3400 - Institutt for fysioterapi (FYS)
 • 3500 - Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag (EO)
 • 3700 - Institutt for naturvitenskapelige helsevitenskap (NVH)
 • 3800 - Institutt for atferdsvitenskap (AV)

4000 - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

 • 4000 - Fakultetsadministrasjonen (LUI)
 • 4200 - Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
 • 4300 - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)
 • 4400 - Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)
 • 4500 - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
 • 4600 - Seksjon for oppdragsadministrasjon
 • 4700 - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

5000 - Fakultet for samfunnsvitenskap 

 • 5100 - Fakultetsadministrasjonen (SAM)
 • 5200 - Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI)
 • 5300 - Institutt for journalistikk og mediefag (JM)
 • 5400 - Institutt for offentlig administrasjon og ledelse (OAL)
 • 5500 - Institutt for sosialfag (SF)
 • 5571 - Studieområde for PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk
 • 5600 - Handelshøyskolen ved OsloMet (HHS)
 • 5800 - Kompetansesenter for arbeidsinkludering

6000 - Fakultet for teknologi, kunst og design 

 • 6000 - Fakultetsadministrasjonen (TKD)
 • 6200 - Institutt for bygg- og energiteknikk (BE)
 • 6300 - Institutt for informasjonsteknologi (IT)
 • 6400 - Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)
 • 6500 - Institutt for produktdesign (PD)
 • 6510 - Produktdesign (PD)
 • 6600 - Institutt for estetiske fag (EST)

Senter/forskningsprogrammer

 • 7200 - Arbeidsforskningsinstituttet AFI - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
 • 7300 - By- og regionforskningsinstituttet NIBR - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
 • 7400 - Velferdsforskningsinstituttet NOVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
 • 7500 - Forbruksforskningsinstituttet SIFO - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
 • 8100 - Senter for profesjonsstudier (SPS)
 • 9800 - Studentparlamentet 

Kontakt

Kontakt