Fakturaadresse- og betingelser | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Bestillings- og fakturabetingelser

Bestillings- og fakturabetingelser

Alle behov skal meldes inn via Min bestilling. Rutiner for bestilling og fakturainformasjon, og bestillerkoder for alle enheter.
 • OsloMets elektroniske fakturaadresse (EHF) / Organisasjonsnummer: 997058925

EHF-formatet (elektronisk handelsformat) skal brukes for alle fakturaer til  OsloMet. 

Fakturaadresse i EHF-formatet (elektronisk handelsformat) er det samme som organisasjonsnummeret for alle organisasjoner i Norge. For OsloMet er elektronisk fakturaadresse derfor: 997 058 925

Bestillings- og fakturabetingelser

 1. Bestillinger til leverandører skal gå igjennom OsloMets bestillingssystem.
 2. OsloMet skal motta ordrebekreftelse på alle bestillinger omgående.
 3. Pris skal være avtalt på forhånd mellom partene og skal inkludere frakt og andre kostnader.
 4. Fakturering skal skje med betalingsbetingelser minimum per 30 dager.
 5. OsloMet skal motta alle inngående fakturaer elektronisk i EHF-format.
 6. Faktura skal merkes med ordrenummer (eller bestillerkode når bestillingen unntaksvis ikke går igjennom bestillingssystemet, som for eksempel ved reiser).
 7. Feil og mangler ved faktura vil medføre at fakturaen blir returnert.
 8. Fraktbrev (pakkseddel) og vareforsendelse skal tydelig merkes med ordrenummer og intern mottaker/adresse.
Last ned bestillings- og fakturabetingelser for OsloMet (.PDF)

Bestillerkoder

Bestillerkoder skal brukes når man bestiller reiser eller når man unntaksvis ikke kan bruke bestillingssytemet.

 • Leverandør må legge koden inn i feltet for "Deres ref." på faktura.
 • Koden er en elektronisk adresse og ved feil koding vil ikke fakturaen nå fram dit den skal.

Fellesadministrasjonen

1180 - Khrono

1210 - Interact

1211 - Praksisportalen

2100 - Universitetsledelse med stab og rektorat

2110 - Stabsenhet for internrevisjon

Avdeling for forskning og utvikling (FOU)

2210 - Seksjon for FOU

Avd. for universitetsbiblioteket (UB)

2250 - Administrasjonen, universitetsbiblioteket
2251 - Biblioteket P48
2252 - Biblioteket P32
2253 - Biblioteket Kjeller
2254 - Biblioteket P35
2257 - Kultur, språk og læring
2258 - Medieseksjonen

Avdeling for utdanning (UTD)

2300 - Avd.dir UTD med stab

2310 - Seksjon for opptak og vurdering (OV)
2320 - Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling (AK)
2330 - Seksjon for digitalisering av utdanning (DU)
2340 - Seksjon for internasjonalisering (IN)

2350 - Seksjon for karriere og studentliv (KS)

Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK)

2410 - Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling (SFF)
2420 - Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme (PRO)

Sikkerhet og beredskap

2502 - Informasjonssikkerhet
2503 - Sikkerhet og beredskap

Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring (ORV)

2600 -  Avd. dir ORV med stab

2610 - Avdeling for økonomi
2611 - Seksjon for regnskap
2612 - Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring
2613 - Seksjon for innkjøp

2614 - Seksjon for lønn

2520 - Avdeling for HR

Divisjon for digitalisering og infrastruktur (DI)

2500 - DI Stab

2530 - IKT med stab

2531 - Seksjon for tjenesteproduksjon (TPR)
2532 - Seksjon for tjenestestyring og utvikling (TSU)
2533 - Seksjon for kunde og servicedesk (KOS)

2550 - Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning

2540 - Avdeling for eiendom

2541 - Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte
2421 - Kurs- og konferansesenteret
2544 - Postrelaterte saker
2545 - Kontorrekvisita
2547 - AV-utstyr
2542 - Seksjon for drift og husøkonomi
2543 - Prosjekter, husleie, strøm osv.
2546 - Kjeller
2548 - Drift Pilestredet

3000 - Fakultet for helsevitenskap

3000 - Fakultetsadministrasjonen (HR, Øk, FoU)
3090 - Prosjekter
3200 - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA3-8)

3300 - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA1, 2, 9)
3400 - Institutt for fysioterapi (FYS)
3500 - Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag (EO)
3700 - Institutt for naturvitenskapelige helsevitenskap (NVH)
3800 - Institutt for atferdsvitenskap (AV)

4001 - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 

4000 - Fakultetsadministrasjonen (LUI)
4200 - Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)
4300 - Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)
4400 - Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)
4500 - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)
4600 - Seksjon for oppdragsadministrasjon

4700 - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

5000 - Fakultet for samfunnsvitenskap 

5100 - Fakultetsadministrasjonen (SAM)
5200 - Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag (ABI)
5300 - Institutt for journalistikk og mediefag (JM)
5400 - Institutt for offentlig administrasjon og ledelse (OAL)
5500 - Institutt for sosialfag (SF)

5510 - Studieområdet for bachelor i sosialt arbeid

5520 - Studieområdet for bachelor i barnevern

5551 - Studieområdet for sosialfaglige masterstudier

5571 - Studieområde for PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk
5600 - Handelshøyskolen ved OsloMet (HHS)

5700 - School of management

5800 - Kompetansesenter for arbeidsinkludering

6000 - Fakultet for teknologi, kunst og design 

6000 - Fakultetsadministrasjonen (TKD)
6200 - Institutt for bygg- og energiteknikk (BE)
6300 - Institutt for informasjonsteknologi (IT)
6400 - Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK)
6500 - Institutt for produktdesign (PD)

6510 - Produktdesign (PD)
6600 - Institutt for estetiske fag (EST)

Senter/forskningsprogrammer


7200 - Arbeidsforskningsinstituttet AFI - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
7300 - By- og regionforskningsinstituttet NIBR - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
7400 - Velferdsforskningsinstituttet NOVA - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 
7500 - Forbruksforskningsinstituttet SIFO - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) 

8100 - Senter for profesjonsstudier (SPS)
9800 - Studentparlamentet 

Kontakt

Kontakt