Fakturaadresse- og betingelser | Innkjøp og økonomi - Ansatt

Bestillings- og fakturabetingelser

Bestillings- og fakturabetingelser

Alle behov skal meldes inn via Min bestilling. Rutiner for bestilling og fakturainformasjon, og bestillerkoder for alle enheter.

EHF-formatet (elektronisk handelsformat) skal brukes for alle fakturaer til  OsloMet. 

Fakturaadresse i EHF-formatet (elektronisk handelsformat) er det samme som organisasjonsnummeret for alle organisasjoner i Norge. For OsloMet er elektronisk fakturaadresse derfor: 997 058 925

Bestillings- og fakturabetingelser

  1. Bestillinger til leverandører skal gå igjennom OsloMets bestillingssystem.
  2. OsloMet skal motta ordrebekreftelse på alle bestillinger omgående.
  3. Pris skal være avtalt på forhånd mellom partene og skal inkludere frakt og andre kostnader.
  4. Fakturering skal skje med betalingsbetingelser minimum per 30 dager.
  5. OsloMet skal motta alle inngående fakturaer elektronisk i EHF-format.
  6. Faktura skal merkes med ordrenummer (eller bestillerkode når bestillingen unntaksvis ikke går igjennom bestillingssystemet, som for eksempel ved reiser).
  7. Feil og mangler ved faktura vil medføre at fakturaen blir returnert.
  8. Fraktbrev (pakkseddel) og vareforsendelse skal tydelig merkes med ordrenummer og intern mottaker/adresse.

Last ned bestillings- og fakturabetingelser for OsloMet (PDF)

Bestillerkoder

Bestillerkoder skal brukes når man bestiller reiser eller når man unntaksvis ikke kan bruke bestillingssystemet.

Finn bestillingskodene til din enhet på denne siden (krever innlogging). 

Kontakt

Kontakt