Erasmus+ Blended Intensive Programmes - Ansatt

Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)

Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP)

Du kan søke om Erasmus+ midler til små, internasjonale prosjekt som kombinerer korte, fysiske utvekslingsopphold med digitalt samarbeid.
 • Hva er en BIP?

  En BIP er et nyskapende intensivkurs med en digital komponent og en fysisk komponent som skal: 

  • henge sammen faglig
  • være tverrnasjonale 
  • gjerne være tverrfaglige
  • fokusere på samhandling/samlæring (aktiv deltakelse på tvers av landegrenser og gjerne fagfelt)
  • imøtekomme Erasmus+ prioriteringer som f.eks. bærekraft og inkludering.

  En BIP er særlig ment som et tilbud innenfor fag der det er vanskeligere å få til lengre, fysiske utvekslingsopphold for studenter, enten fordi studieprogrammets rammer hindre det, eller fordi studentens livssituasjon gjør det vanskelig. 

 • Hva er kravene til en BIP?

  Omfang og varighet:

  • De to delene må være på minimum 3 ECTS credits (studiepoeng).
  • Den fysiske delen må ha minimum 15 tilreisende «learners».  Anbefalt maksimum 60 «learners».
  • Den fysiske delen må være på 5-30 dager med faglig innhold og kan kun tilbys på ett sted pr gang (reisedager kommer i tillegg dersom nødvendig).
  • Ut over kravet om faglig sammenheng med den fysiske delen, er det ingen egne krav til omfang eller lengde for den digitale delen. 
  • En BIP kan tilbys flere ganger pr studieår, men koordinerende institusjon får kun implementeringsmidler (OS-midler) for én gang pr studieår.

  Deltakere:

  • Minimum tre høyere utdanningsinstitusjoner fra tre forskjellige Erasmus+ land (EU, EFTA, Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia).
  • Erasmus+ utvekslingsavtale MÅ være inngått mellom parter som skal sende eller ta imot studenter fra hverandre.
  • Du/ditt fagmiljø kan være koordinator i prosjektet, eller partner i prosjektet. Organisatorisk er det enklere om koordinerende institusjon også tar imot deltagerne til den fysiske delen av BIP-en.
  • En BIP vil som oftest være for studenter, men det er også fullt mulig å lage en BIP for å heve ansattes kompetanse. 
 • Hvilke midler kan du søke om?

  Erasmus+ aktiviteter er aldri fullfinansierte. Egenandeler må derfor påregnes. Midlene kommer fra OsloMets felles Erasmus+ stipendpott som disponeres av Erasmus+ teamet i Avdeling for utdanning. 

  • Hvis du er koordinator, får du/dere implementeringsmidler (OS-midler). Dette er midler som skal brukes til å lage og implementere en BIP. Dere får en tildeling basert på 400 EUR pr tilreisende «learner». Dere får kun tildeling for minimum 15, maksimum 20  "learners". Det vil si at dere kan få minimum 6000, maksimum 8000 EUR. 
  • Hvis du er koordinator, men IKKE arrangerer den fysiske delen av BIP-en, er det naturlig å dele disse midlene med vertsinstitusjonen. Vertsinstitusjonen må påregne en del ekstra kostnader knyttet til organisering og gjennomføring av den fysiske delen av BIP-en. 
  • Hvis du er partner, må OsloMet bruke av sine vanlige Erasmus+ stipendmidler for å finansiere den fysiske aktiviteten for sine "learners". Dette utgjør 70 EUR pr "learner" pr dag for inntil 14 dager, 50 EUR pr "learner" pr dag for 15-30 dager.  
    
 • Hvordan søker du?

  • Du søker fortløpende via nettskjemaet (nettskjema.no)
  • Når du har sendt inn skjemaet, tar vi kontakt med deg for videre detaljer. 
  • Du kan gjerne søke selv om du ikke er 100% sikker på at du vil lage en BIP.
  • Søk gjerne i god tid før du har tenkt å gjennomføre en eventuell BIP. 
 • Kontaktinformasjon

  For mer informasjon, ta kontakt med Erasmus+ teamet i Avdeling for utdanning.