E-postlister | Brukerstøtte IT - Ansatt

E-postlister

E-postlister

OsloMets faste e-postlister omfatter automatiske lister, steder og møterom, studentlister, og grupper ved universitetet. Du kan også lage egne e-postlister i Outlook.

E-postlister i Outlook Adressebok

Alle faste e-postlister finner du i adresseboken i Outlook. Du åpner adresseboken ved å begynne på en ny e-post, deretter finner du adresseboken i toppmenyen. Se skjermbilde nedenfor: 

Skjermbilde som viser hvor du finnner Adressebok når du oppretter ny e-post
 

Se også retningslinjer for bruk av e-post til studenter og ansatte

 • E-postlister (etter organisasjon)

  Tilsatte (etter organisasjon)

  Sentralt opprettet liste etter organisasjonstilhørighet.

  Listene finnes i adresseboken i Outlook under fanen Organisasjon > Tilsatte (etter organisasjon) .

  Automatiske lister genereres automatisk etter organisasjonstilhørighet, og kan ikke tilpasses.

  Høyreklikk på enheten: Velg Ny melding (se skjermbildet under) for å sende e-post


  Skjermbilde som viser organiserte epostlister

  Viktig vedrørende e-post til liste

  Merk! Dersom du bruker e-postadresse på øverste nivå i organisasjonsstrukturen, for eksempel sende e-post til et fakultet, vil alle på fakultetet motta denne e-posten!

  E-postlisten vil nøste med alle e-postadresser under toppnivået. Du bør derfor klikke deg ned til ønsket enhet eller e-postliste, før du sender meldingen.

 • Andre lister (ikke etter organisasjon)

  Under "Andre lister" finner du alle lister som ikke er opprettet med utgangspunkt i organisasjonstilhørighet.

  Skjermbildet viser hvordan du finner andre lister

  Her finner du lister sortert etter stedstilhørighet, utvalg, foreninger og andre grupper, sted etc.

  Listene finnes i adresseboken i Outlook under fanen Organisasjon > Andre lister, se skjermbildet under.

  Når du sender e-post til listen, sender du til alle personer i den aktuelle listen.

 • Studentlister (FS)

  E-postlister på første/øverste nivå

  Merk! Dersom du bruker e-postadresse på øverste nivå i organisasjonsstrukturen i Outlook, for eksempel sende e-post til et fakultet, vil alle på fakultetet motta denne e-posten!

  • E-postlisten vil nøste med alle e-postadresser under toppnivået.

  • Du bør derfor klikke deg ned til ønsket enhet eller e-postliste, før du sender meldingen.

  Navn på studentlister

  Listene lages automatisk fra registrert informasjon i studentregisteret FS, Felles studentsystem.

  Endringer i FS vil derfor gi tilsvarende oppdatering av studentlistene hver natt.

  Listene genereres på bakgrunn av følgende data i FS: Sted - fakultet, institutt og grupper

  • Format: stud-<type>-<stedsnavn>-liste@oslomet.no.

  Eksempler på listenavn

  • stud-fakultet-tkd-liste@oslomet.no
  • stud-institutt-iprod-liste@oslomet.no
  • stud-gruppe-pd-prdem-liste@oslomet.no

  Eksempler på gruppenavn

  • Format: stud-gruppe-studieprogram-<studieprogramkode>-liste@oslomet.no
  • Eksempel: stud-gruppe-pd-prdem-liste@oslomet.no

  Eksempler på navn for studieprogram

  • Format: stud-studieprogram-<studieprogramkode>-liste@oslomet.no
  • Eksempel: stud-studieprogram-mapd-liste@oslomet.no

  Eksempler på navn for kull

  • Format: stud-kull-<studieprogramkode>-liste@oslomet.no
  • Eksempel: stud-kull-mapd-h2011-liste@oslomet.no

  Eksempler på navn for klasser

  Format: stud-klasse-<studieprogramkode>-<terminbokstav><årstall>-<klassekode>-liste@oslomet.no

  • Eksempel: stud-klasse-mapd-h2011-a-liste@oslomet.no
 • Opprette egen e-postliste

  I Outlook kan du under "Grupper" opprette, administrere og se e-postlister du er medlem i. Du kan sende e-post til gruppene, disse tjener dermed som egne tilpassede e-postlister.

  Se veiledninger på support.microsoft.com

  Gruppene finner du nederst i venstremenyen i e-postklienten. Se skjermbilde:

  Skjermbildet viser hvordan du finner "Grupper" i Outlook, nederst Grupper

   

Behov for hjelp?

Behov for hjelp?