Brukerstøtte digital eksamen | Eksamen - Ansatt

User support for digital examination

User support for digital examination

Here you will find an overview of user guides that will be useful if you are to arrange or grade an examination in Inspera. If you have further questions, please contact the Examinations Office.
For Inspera knowledge base, click here!
  • Gå til Inspera sin opplæringsside for hjelp og opplæring.

User guides in Inspera

For examiners:

For students:

The Examination Office in Pilestredet

The Examination Office in Pilestredet

Eksamenskontoret svarer på praktiske spørsmål om gjennomføring av skoleeksamen i Silurveien, tilrettelegging av eksamen og spørsmål knyttet til brukerstøtte vedrørende innlevering av eksamen i Inspera.

The Examination Office in Pilestredet

Phone :
+47 67 23 50 10
E-mail :
Postal address :
OsloMet – Oslo Metropolitan University, Section for Admissions and Assessment . Postboks 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Time/Opening Hours :
The exam office is available on e-mail 9:00-15:00 and phone 12:00-15:00