Tjenesteutvikling ved OsloMet

Tjenesteutvikling handler om å skape brukervennlige og effektive digitale løsninger som møter reelle behov og mål. OsloMets digitale tjenester skal være lette å finne og lette å bruke slik at våre ansatte og studenter får en enklere digital hverdag.

Tjenesteutvikling - knappemeny