Permisjon | Arbeid, ferie og permisjon - Ansatt

Leave of absence

Leave of absence

Applications must be sent in the SAP Portal's "E-skjema" or in the DFØ app. More information about leave of absence can be found in the Employee handbook.

Application

 • For leaves of shorter duration and welfare leaves – under 14 days, the application must be sent through the SAP portal or DFØ app. Guidance can be found herevideo.
 • For leaves of longer duration and welfare leaves – over 14 days,, the application must be sent through the SAP portal's "E-skjema" module.

The application must be sent to the immediate supervisor who is responsible for forwarding it to HR along with his/her own recommendation.

The following must be stated in the application:

 • The purpose of the leave of absence
 • Duration of service at OsloMet
 • What position you hold
 • The duration of the leave of absence you are applying for (from and including date xx – to and including date xx)
 • Information about any previous leaves of absence you have had

One year or more?

If you wish to apply for a leave of absence lasting one year or more, you must submit a separate application no later than 3 months before you wish the leave of absence to commence.

Different types of leave 

Salary under leave of absence

The different types of leave that you may apply for have different legal basis, depending on the reason for the leave.

Certain types of leave of absence entiteles you to salary - in other cases, you are entitled to leave of absence, but not to salary.  

In case of paid leave only ordinary salary will be paid.

Back after ended leave of absence?

You must remember to notify of your plans to return or not when you are on leave  The same deadline applies as when applying for leave of absence.

Remember that the notice of termination deadlines of the law apply even when you are on leave of absence.

More about leave of absence in the Employee Handbook (compendia.no, only in Norwegian).

 • Ulike permisjoner

  Ved permisjon av varighet på1 år eller mer må det søkes senest 3 måneder før permisjonens start. 

 • Permisjon for utprøving av avtalefestet permisjon (AFP)

  I OsloMets interne rutine for AFP står det at "den ansatte sier opp hele eller deler av stillingen skriftlig avhengig av hvilken prosentandel AFP som velges. Alternativt kan den ansatte få innvilget permisjon i inntil ett år for å prøve ut ordningen."

  Denne permisjonen kan ikke søkes om med E-skjema eller i SAP-portalen, og må søkes om med e-post til leder, samtidig med søknaden om AFP.

 • Lønn under permisjon

  Ulike permisjoner har ulike hjemmelsgrunnlag, avhengig av årsaken til permisjonen. Noen av permisjonstypene gir rett til lønn - i andre tilfeller har arbeidstaker rett til permisjon, men ikke rett til lønn. Under lønnet permisjon vil det i utgangspunktet kun være ordinær lønn som utbetales.

 • Tilbake til jobb etter permisjon?

  Frist for å si ifra om man kommer tilbake eller ikke etter endt permisjon er de samme som ved søknad om permisjon, altså tre måneder. Lovbestemte oppsigelsesfrister gjelder også når arbeidstaker har permisjon.

Contact HR-fellestjenester about leave of absence + SVA

Contact us about leave of absence.

Contact HR Shared Services about leave of absence

Url :
Contact form

Centre for Welfare and Labour Research (SVA)

E-mail :

SVA employees are asked to contact HR at their Institute for questions about leave of absence.